Online advance articles

Dichloroacetate Overcomes Oxaliplatin Chemoresistance in Colorectal Cancer through the miR-543/PTEN/Akt/mTOR Pathway
Yu Liang, Danxi Zhu, Liming Zhu, Yichao Hou, Lidan Hou, Xin Huang, Linjing Li, Yu Wang, Lei Li, Huimin Zou, Tianqi Wu, Mengfei Yao, Jianhua Wang, Xiangjun Meng
J. Cancer online date 2019-9-4; doi:10.7150/jca.34650; in press
[Author manuscript]

A novel and validated nomogram to predict overall survival for gastric neuroendocrine neoplasms
Sheng Zhang, Yi Xin Tong, Xin Hua Zhang, Yu Jie Zhang, Xiang Shang Xu, Ai Tang Xiao, Teng Fei Chao, Jian Ping Gong
J. Cancer online date 2019-9-4; doi:10.7150/jca.35785; in press
[Author manuscript]

Hyperactivation of IL-6/STAT3 pathway leaded to the poor prognosis of post-TACE HCCs by HIF-1α/SNAI1 axis-induced epithelial to mesenchymal transition
Xiaohong Gai, Peng Zhou, Meng Xu, Zhikui Liu, Xin Zheng, Qingguang Liu
J. Cancer online date 2019-9-4; doi:10.7150/jca.35631; accepted
[Author manuscript]

IL-6 Promotes Cancer Stemness and Oncogenicity in U2OS and MG-63 Osteosarcoma Cells by elevating OPN-STAT3 pathway
Chuan Zhang, Kun Ma, Wuyin Li
J. Cancer online date 2019-8-15; doi:10.7150/jca.29931; accepted
[Author manuscript]

The Value of LncRNA BCAR4 as a Prognostic Biomarker on Clinical Outcomes in Human Cancers
Chao Tu, Xiaolei Ren, Jieyu He, Chenghao Zhang, Ruiqi Chen, Wanchun Wang, Zhihong Li
J. Cancer online date 2019-9-4; doi:10.7150/jca.35113; in press
[Author manuscript]

Long-term cardiac-specific mortality among 44,292 acute myeloid leukemia patients treated with chemotherapy: a population-based analysis
Guangli Li, Zhijuan Zhou, Wencong Yang, Hao Yang, Xiuwu Fan, Yuelan Yin, Liyun Luo, Jinyou Zhang, Niujian Wu, Zibin Liang, Jianting Ke, Jian Chen
J. Cancer online date 2019-9-4; doi:10.7150/jca.36948; accepted
[Author manuscript]

De-methylation of AFP promoter is associated with aberrant AFP expression in adult liver cancer
Chen, Wei PHD, Peng, Jianjun PhD, Ye, Jinning PhD; Dai, Weigang PhD; Li, Guanghua PhD, He, Yulong PhD
J. Cancer online date 2019-9-4; doi:10.7150/jca.31435; accepted
[Author manuscript]

The role of hypofractionated radiotherapy for the definitive treatment of localized prostate cancer. early results of a randomized trial
Petros Alexidis, Ioannis Tzitzikas, Konstantinos Chatzimouratidis, Ioannis Chrisogonidis, Charilaos Koulouris, Stylianos Mantalobas, Athanasios Katsaounis, Haidong Huang, Qiang Li, Vyron Alexandrou, Efstathios Pavlidis, George Koimtzis, Aikaterini Amaniti, Wolfgang Hohenforst-Schmidt, Dimitris Giannakidis, Paul Zarogoulidis, Isaak Kesisoglou, Konstantinos Sapalidis
J. Cancer online date 2019-9-4; doi:10.7150/jca.35510; in press
[Author manuscript]

Comprehensive investigation of key biomarkers and pathways in hepatitis B virus-related hepatocellular carcinoma
Xiwen Liao, Tingdong Yu, Xiangkun Wang, Ketuan Huang, Chengkun Yang, Chuangye Han, Rui Huang, Xiaoguang Liu, Long Yu, Guangzhi Zhu, Hao Su, Wei Qin, Jianlong Deng, Xianmin Zeng, Bowen Han, Quanfa Han, Zhengqian Liu, Xin Zhou, Junqi Liu, Yizhen Gong, Zhengtao Liu, Jianlv Huang, Lei Lu, Xinping Ye, Tao Peng
J. Cancer online date 2019-7-1; doi:10.7150/jca.31287; in press
[Author manuscript]

Immune-Checkpoint Inhibitors as the First Line Treatment of Advanced Non-Small Cell Lung Cancer: A Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials
Yuqiao Chen, M.D.; Yuan Zhou, M.D.; Lu Tang, M.D.; Xiong Peng, M.D.; Hong Jiang, M.D.; Guo Wang, Ph.D.; Wei Zhuang, M.D
J. Cancer online date 2019-9-4; doi:10.7150/jca.34677; in press
[Author manuscript]

Establishing the prediction models for recurrence and progression of T1G3 bladder urothelial carcinoma
Song Chen, Mengxin Lu, Tianchen Peng, Yejinpeng Wang, Xuefeng Liu, Yu Xiao, Xinghuan Wang
J. Cancer online date 2019-9-4; doi:10.7150/jca.35866; in press
[Author manuscript]

High expression of PDE4D correlates with poor prognosis and clinical progression in pancreaticductal adenocarcinoma
Fude Liu, Jieyi Ma, Kebing Wang, Zhi Li, Qingping Jiang, Hui Chen, Wen Li, Jintang Xia
J. Cancer online date 2019-9-4; doi:10.7150/jca.35443; accepted
[Author manuscript]

The ABO Blood Group is an Independent Prognostic Factor in Patients with Ovarian Cancer
Qian Song, Jun-zhou Wu, Sheng Wang, Zhong-bo Chen
J. Cancer online date 2019-9-4; doi:10.7150/jca.36236; accepted
[Author manuscript]

LAT, NFE2L3 and HOXD3 identified as novel DNA methylation-driven genes and prognostic markers in human clear cell renal cell carcinoma by integrative bioinformatics approaches
Jie Wang, Hu Zhao, Huiyue Dong, Ling Zhu, Shuiliang Wang, Ping Wang, Qun Ren, Hehuan Zhu, Junqiu Chen, Zhijie Lin, Yuanhang Cheng, Benjiang Qian, Yi Zhang, Ruxue Jia, Jun Lu, Jianming Tan
J. Cancer online date 2019-9-4; doi:10.7150/jca.35641; in press
[Author manuscript]

A perspective profile of ADCY1 in cAMP signaling with drug-resistance in lung cancer
Ting Zou, Junyan Liu, Li She, Juan Chen, Tao Zhu, Jiye Yin, Xi Li, Xiangping Li, Honghao Zhou, Zhaoqian Liu
J. Cancer online date 2019-9-4; doi:10.7150/jca.36614; in press
[Author manuscript]

Cip2a/miR-301a feedback loop promotes cell proliferation and invasion of triple-negative breast cancer
Jiang Yin, Danyang Chen, Kai Luo, Minying Lu, Yixue Gu, Shanshan Zeng, Xiangzhou Chen, Ying Song, Zhijie Zhang, Guopei Zheng, Zhimin He, Hao Liu
J. Cancer online date 2019-9-4; doi:10.7150/jca.35704; accepted
[Author manuscript]

Independent effect of postoperative neutrophil-to-lymphocyte ratio on the survival of pancreatic ductal adenocarcinoma with open distal pancreatosplenectomy and its nomogram-based prediction
Ning Pu, Hanlin Yin, Guochao Zhao, Abulimiti Nuerxiati, Dansong Wang, Xuefeng Xu, Tiantao Kuang, Dayong Jin, Wenhui Lou, Wenchuan Wu
J. Cancer online date 2019-9-4; doi:10.7150/jca.35856; in press
[Author manuscript]

DNA Replication and Sister Chromatid Cohesion 1 (DSCC1) of the Replication Factor Complex CTF18-RFC is Critical for Colon Cancer Cell Growth
Jong-Tae Kim, Hee Jun Cho, Sang Yoon Park, Byung Moo Oh, Yo Sep Hwang, Kyoung Eun Baek, Young-Ha Lee, Hee Cheol Kim, Hee Gu Lee
J. Cancer online date 2019-9-4; doi:10.7150/jca.32339; accepted
[Author manuscript]

Genetic variants in RTEL1 influencing telomere length are associated with prostate cancer risk
Cheng-Yuan Gu, Sheng-Ming Jin, Xiao-Jian Qin, Yao Zhu, Bo Dai, Guo-Wen Lin, Guo-Hai Shi, Ding-Wei Ye
J. Cancer online date 2019-9-4; doi:10.7150/jca.35917; accepted
[Author manuscript]

NT-3/TrkC Axis Contributes to the Perineural Invasion and the Poor Prognosis in Human Salivary Adenoid Cystic Carcinoma
Huan Li, Zihui Yang, Weiqi Wang, Jun Wang, Jianying Zhang, Junye Liu, Tao Yang, Yaowu Yang, Jianhua Wei, Delin Lei, Xinjie Yang
J. Cancer online date 2019-9-4; doi:10.7150/jca.33635; in press
[Author manuscript]

Lin28b Is Involved In Curcumin-Reversed Paclitaxel Chemoresistance And Associated With Poor Prognosis In Hepatocellular Carcinoma
Nan Tian, Wenbing Shangguan, Zuolin Zhou, Yao yao, Chunlei Fan, Lijun Cai
J. Cancer online date 2019-9-4; doi:10.7150/jca.33421; accepted
[Author manuscript]

Inhibition of Carbonyl Reductase 1 Enhances Metastasis of Head and Neck Squamous Cell Carcinoma through beta-catenin-Mediated Epithelial–Mesenchymal Transition
Miyong Yun, Ae Jin Choi, Young Chan Lee, Ji-Youn Sung, Young-Gyu Eun
J. Cancer online date 2019-9-4; doi:10.7150/jca.34303; accepted
[Author manuscript]

Clinical Implications of Tumor-Infiltrating Immune Cells in Breast Cancer
Shi-Chao Zhang, Zu-Quan Hu, Jin-Hua Long, Gui-Ming Zhu, Yun Wang, Yi Jia, Jing Zhou, Yan Ouyang, Zhu Zeng
J. Cancer online date 2019-9-4; doi:10.7150/jca.35901; accepted
[Author manuscript]

Dihydroartemisinin Induces Endothelial Cell Autophagy Through Suppression of the Akt/mTOR Pathway
Jing Liu, Yanjun Ren, Yinglong Hou, Caiqing Zhang, Bei Wang, Xiaorui Li, Rong Sun, Ju Liu
J. Cancer online date 2019-9-4; doi:10.7150/jca.33704; accepted
[Author manuscript]

The Emerging Role of Long Non-Coding RNAs in Tumor-Associated Macrophages
Dafei Han, Yilong Fang, Yawei Guo, Wenming Hong, Jiajie Tu, and Wei Wei
J. Cancer online date 2019-9-4; doi:10.7150/jca.35770; in press
[Author manuscript]

High expression of CHML predicts poor prognosis of multiple myeloma
Weilong Zhang, Ling Cao, Xiaoni Liu, Xue He, Ye Zhang, Zuozhen Yang, Ping Yang, Jing Wang, Kai Hu, Xiuru Zhang, Weiyou Liu, Xiaoliang Yuan, Hongmei Jing
J. Cancer online date 2019-9-4; doi:10.7150/jca.34465; in press
[Author manuscript]

Interplay of PKD3 with SREBP1 Promotes Cell Growth via Upregulating Lipogenesis in Prostate Cancer Cells
Ling Li, Liang Hua, Huihui Fan, Yu He, Wanfu Xu, Lin Zhang, Jie Yang, Fan Deng, Fang-yin Zeng
J. Cancer online date 2019-9-4; doi:10.7150/jca.31254; accepted
[Author manuscript]

The transcriptome difference between colorectal tumor and normal tissues revealed by single-cell sequencing
Guo-Liang Zhang, Le-Lin Pan, Tao Huang, Jin-Hai Wang
J. Cancer online date 2019-7-1; doi:10.7150/jca.32267; in press
[Author manuscript]

Glasgow Prognostic Score as a Predictor of Bevacizumab Efficacy in the First-line Treatment with Metastatic Colorectal Cancer
Yuanyuan Huang, Weiyu Li, Qi Quan, Bei Zhang, Qiong Yang
J. Cancer online date 2019-9-4; doi:10.7150/jca.31182; accepted
[Author manuscript]

Plasmacytoid Dendritic Cells and ICOS+ Regulatory T Cells Predict Poor Prognosis in Gastric Cancer:A Pilot Study
Xiaosun Liu, Hang Yu, Chongxian Yan, Ying Mei, Caizhao Lin, Yanyun Hong, Xianke Lin, Qing Zhang, Jiren Yu
J. Cancer online date 2019-9-4; doi:10.7150/jca.34826; accepted
[Author manuscript]

Polymeric micelles loading with ursolic acid enhancing anti-tumor effect on hepatocellular carcinoma
Meiling Zhou, Youping Yi, Li Liu, Yan Lin, Jian Li, Jinghua Ruan, Zhirong Zhong
J. Cancer online date 2019-9-4; doi:10.7150/jca.30865; in press
[Author manuscript]

Establishment and functional characterization of a CTCs cell line from peripheral blood of breast cancer patients
Pan Zhao, Wenbin Zhou, Chang Liu, Huirong Zhang, Zhiqiang Cheng, Weiqing Wu, Kaisheng Liu, Hong Hu, Caineng Zhong, Yayuan Zhang, Dongxian Zhou, Feiyuan Liu, Yong Dai, Jianhong Wang, Chang Zou
J. Cancer online date 2019-9-4; doi:10.7150/jca.33157; accepted
[Author manuscript]

The immunoregulatory protein B7-H3 promotes aerobic glycolysis in oral squamous carcinoma via the PI3K/Akt/mTOR pathway
Zhangao Li . Jiyuan Liu . Lin Que . Xiufa Tang
J. Cancer online date 2019-9-4; doi:10.7150/jca.29838; in press
[Author manuscript]

Indirect comparison between immune checkpoint inhibitors and targeted therapies for the treatment of melanoma
Minliang Wu, Yuchong Wang, Yalong Xu, Ji Zhu, Chuan Lv, Mengyan Sun, Rui Guo, Yu Xia, Wei Zhang, Chunyu Xue
J. Cancer online date 2019-9-4; doi:10.7150/jca.32638; in press
[Author manuscript]

Prognostic value of ABO blood group in Chinese patients with curatively resected rectal cancer: a retrospective analysis of 1613 cases at a single cancer center
Jiangpeng Wei, +, Ying Zhang, +, Jianyong Zheng, +, Xiangying Feng, +, Xiaomin Wang, +, Kunli Du, Weizhong Wang, Guosheng Wu, Qingchuan Zhao, Daiming Fan, Xiaohua Li
J. Cancer online date 2019-7-1; doi:10.7150/jca.32407; accepted
[Author manuscript]

Oncogenic Wnt3a: A Candidate Specific Marker and Novel Molecular Target for Hepatocellular Carcinoma
Wenjie Zheng, Min Yao, Miao Fang, Liuhong Pan, Li Wang, Junling Yang, Zhizhen Dong, and Dengfu Yao
J. Cancer online date 2019-9-4; doi:10.7150/jca.31599; in press
[Author manuscript]

HIF-1α rs11549465 C>T polymorphism contributes to increased cancer susceptibility: Evidence from 49 studies
Hu-Nian Li, Ting He, Yong-Jiu Zha, Fang Du, Jie Liu, Hui-Ran Lin, Wen-Zi Yang
J. Cancer online date 2019-9-4; doi:10.7150/jca.35716; in press
[Author manuscript]

Intraoperative Chemotherapy with a Novel Regimen Improved the Therapeutic Outcomes of Colorectal Cancer
Zhihua Liu, Yifeng Zou, Yuming Rong, Chao Li, Yinghai Tian, Hongcheng Lin, Min Liu, Jinsheng Weng, Ting Liu, Xiaomei Li, Chao Lei, Chen Li, Weipeng Li, Xinke Zhou
J. Cancer online date 2019-9-4; doi:10.7150/jca.35450; accepted
[Author manuscript]

High expression of DOCK2 indicates good prognosis in acute myeloid leukemia
Ning Hu, Yifan Pang, Hongmian Zhao, Chaozeng Si, Hui Ding, Li Chen, Chao Wang, Tong Qin, Qianyu Li, Yu Han, Yifeng Dai, Yijie Zhang, Jinlong Shi, Depei Wu, Xinyou Zhang, Zhiheng Cheng, Lin Fu
J. Cancer online date 2019-9-4; doi:10.7150/jca.33244; in press
[Author manuscript]

Inhibition of Tumor Lymphangiogenesis is an Important Part that EGFR-TKIs Play in the Treatment of NSCLC
Yan Zhang, Xinying Yang, Hongchun Liu, Minghui Cai, Yang Shentu
J. Cancer online date 2019-9-4; doi:10.7150/jca.35448; accepted
[Author manuscript]

Methylation of SLFN11 promotes gastric cancer growth and increases gastric cancer cell resistance to cisplatin
Yaojun Peng, Li Wang, Liangliang Wu, Ling Zhang, Guangjun Nie, Mingzhou Guo
J. Cancer online date 2019-9-4; doi:10.7150/jca.32511; in press
[Author manuscript]

Long Intergenic Noncoding RNA 00261 Acts As a Tumor Suppressor In Non-Small Cell Lung Cancer Via Regulating miR-105/FHL1 Axis
Zhiqiang Wang, Jiru Zhang, Bo Yang, Runsheng Li, Linfang Jin, Zhenjun Wang, Haifeng Yu, Chuanxin Liu, Yong Mao, Qingjun You
J. Cancer online date 2019-9-4; doi:10.7150/jca.32251; accepted
[Author manuscript]

18F-FDG PET/CT baseline quantitative metabolic parameters prompting the peripheral T-cell lymphoma prognosis
Jun Xia, Hua-Yuan Zhu, Jin-Hua Liang, Chong-Yang Ding, Li Wang, Wei Wu, Lei Cao, Tian-Lv Li, Jian-Yong Li, Wei Xu
J. Cancer online date 2019-9-4; doi:10.7150/jca.30415; accepted
[Author manuscript]

Cucurbitacin E inhibits cellular proliferation and enhances the chemo-response in gastric cancer by suppressing AKt activation
Wenzhang Si, Jia Lv, Zhengchuang Liu, Liping Jiang, Tonghui Ma
J. Cancer online date 2019-9-4; doi:10.7150/jca.31303; in press
[Author manuscript]

ERRα Regulates OTUB1 Expression to Promote Colorectal Cancer Cell Migration
Yi Zhou, Qingzhu Jia, Xiaoqing Meng, Diangang Chen, Bo Zhu
J. Cancer online date 2019-9-4; doi:10.7150/jca.30720; accepted
[Author manuscript]

In silico analysis of the prognostic value of FAS mRNA in malignancies
Hailin Xu, Jun Wu, Xiuyan Yu, Ke Wang, Zhigang Chen
J. Cancer online date 2019-9-4; doi:10.7150/jca.35614; accepted
[Author manuscript]

Prognostic Value of Survival of MicroRNAs Signatures in Non-small Cell Lung Cancer
Bo Chen, Tianshun Gao, Weiwei Yuan, Weihong Zhao, Tza-Huei Wang, Jianqing Wu
J. Cancer online date 2019-9-4; doi:10.7150/jca.30336; in press
[Author manuscript]

Long non-coding RNA LOC554202 promotes acquired gefitinib resistance in non-small cell lung cancer through upregulating miR-31 expression
Jing He, Shidai Jin, Wei Zhang, Deqin Wu, Jun Li, Jing Xu, Wen Gao
J. Cancer online date 2019-9-4; doi:10.7150/jca.35097; accepted
[Author manuscript]

CircRNAs and its relationship with gastric cancer
Xinxin Fang, Jing Wen, Mingjun Sun, Yuan Yuan, Qian Xu
J. Cancer online date 2019-9-4; doi:10.7150/jca.32927; accepted
[Author manuscript]

Plan quality comparison for cervical carcinoma treated with Halcyon and Trilogy intensity modulated radiotherapy
Chengqiang Li, Jinhu Chen, Jian Zhu, Guanzhong Gong, Cheng Tao, Zhenjiang Li, Jie Lu, Yong Yin
J. Cancer online date 2019-9-4; doi:10.7150/jca.32500; in press
[Author manuscript]

Prognostic Values Of TIGAR Expression And 18F-FDG PET/CT In Clear Cell Renal Cell Carcinoma
Xiaoyan Wang, Rui Li, Ruohua Chen, Gang Huang, Xiang Zhou, Jianjun Liu
J. Cancer online date 2019-9-4; doi:10.7150/jca.33442; accepted
[Author manuscript]

Suppression of non-small cell lung cancer migration and invasion by hsa-miR-486-5p via the TGF-β/SMAD2 signaling pathway
Tao Chen, Jianjie Zhu, Tingting Cai, Wenwen Du, Yang Zhang, Qingqing Zhu, Zeyi Liu, Jian-an Huang
J. Cancer online date 2019-9-4; doi:10.7150/jca.35017; accepted
[Author manuscript]

Long-term results of conversion therapy for initially unresectable gastric cancer: analysis of 122 patients at the National Cancer Center in China
Tongbo Wang, Nianchang Wang, Hu Ren, Hong Zhou, Aiping Zhou, Jing Jin, Yingtai Chen, Dongbing Zhao
J. Cancer online date 2019-9-4; doi:10.7150/jca.35527; in press
[Author manuscript]

The study on copy number alteration of clear cell renal cancer in Chinese population
Ning Zhang, Siteng Chen, Guangliang Jiang, Yishuo Wu, Jialiang Shao, Wennuan Liu, Rong Na, Xiang Wang, Jianfeng Xu
J. Cancer online date 2019-9-4; doi:10.7150/jca.33316; accepted
[Author manuscript]

The role of surgical resection following tyrosine kinase inhibitors treatment in patients with advanced gastrointestinal stromal tumors: a systematic review and meta-analysis
Yinghao Guo, Jinqiang Liu, Fei Wang, Qiao Wang, Gaozan Zheng, Shushang Liu, Xiao Lian, Hongwei Zhang, Fan Feng
J. Cancer online date 2019-9-4; doi:10.7150/jca.30040; in press
[Author manuscript]

Trimethylamine-N-oxide as One Hypothetical Link for the Relationship between Intestinal Microbiota and Cancer – Where We Are and Where Shall We Go?
Carmen Wing Han Chan, Bernard Man Hin Law, Mary Miu Yee Waye, Judy Yuet Wah Chan, Winnie Kwok Wei So, Ka Ming Chow
J. Cancer online date 2019-9-4; doi:10.7150/jca.31737; in press
[Author manuscript]

Double-edged role of radiotherapy in patients with pulmonary large-cell neuroendocrine carcinoma
Yuanzhu Jiang, Cong Lei, Xufeng Zhang, Keying Che, Hongchang Shen
J. Cancer online date 2019-9-4; doi:10.7150/jca.32446; accepted
[Author manuscript]

Effect of lymph nodes count in node-positive gastric cancer
Wenjie Zhang123†, M.D, Ph.D, Guangyan Zhangyuan, †, M.D, Ph.D, Jincheng Wang123†, M.D, Ph.D, Kangpeng Jin, M.D, Ph.D, Yang Liu, M.D, Ph.D, Fei Wang, M.D, Ph.D, Weiwei Yu, M.D, Ph.D, Haitian Zhang, M.D, Ph.D, Decai Yu, M.D, Ph.D, Beicheng Sun123, M.D, Ph.D
J. Cancer online date 2019-8-15; doi:10.7150/jca.30979; in press
[Author manuscript]

Histological tumor response assessment in colorectal liver metastases after neoadjuvant chemotherapy: impact of the variation of tumor regression grading and peritumoral lymphocytic infiltration
Yibo Cai; Xingang Lu; Xiu Zhu; Haixing Ju; Wenyong Sun; Wei Wu
J. Cancer online date 2019-8-15; doi:10.7150/jca.31493; in press
[Author manuscript]

The impact of Adult Comorbidity Evaluation-27 on the clinical outcome of locoregionally advanced nasopharyngeal carcinoma patients older than 70 years treated with chemoradiotherapy or radiotherapy in the Intensity-Modulated Radiotherapy era: a matched cohort analysis
Yue-Feng Wen, †, Xue-Song Sun, †, Li Yuan, †, Li-Si Zeng, †, Shan-Shan Guo, Li-Ting Liu, Chao Lin, Hao-Jun Xie, Sai-Lan Liu, Xiao-Yun Li, Yi-Bin Zhang, Wen-Jin Huang, Hai-Hua Peng, Zhi-Wei Liao, Xian-Lu Song, Qing-Nan Tang, Yu-Jing Liang, Jin-Jie Yan, Jin-Hao Yang, Zhen-Chong Yang, Qiu-Yan Chen, Xiao-Dan Lin, Lin-Quan Tang, and Hai-Qiang Mai
J. Cancer online date 2019-8-15; doi:10.7150/jca.35311; in press
[Author manuscript]

Neoadjuvant Chemotherapy Plays an Adverse Role in the Prognosis of Grade 2 Breast Cancer
Xudong Zhu, Jinqi Xue, Xi Gu, Guanglei Chen, Fangning Cao, Huilian Shan, Dan Wang, Xinbo Qiao, Caigang Liu, Yixiao Zhang
J. Cancer online date 2019-8-15; doi:10.7150/jca.33168; in press
[Author manuscript]

The Defective Allele of Aldehyde Dehydrogenase 2 Gene Is Associated with Favorable Postoperative Prognosis in Hepatocellular Carcinoma
Po-Han Huang, Ching-Chih Hu, Cheng-Hung Chien, Li-Wei Chen, Rong-Nan Chien, Yi-Shiuan Lin, Mei Chao, Chih-Lang Lin, Chau-Ting Yeh
J. Cancer online date 2019-8-15; doi:10.7150/jca.33221; in press
[Author manuscript]

Increased Tim-3 expression on TILs during treatment with the Anchored GM-CSF vaccine and anti-PD-1 antibodies is inversely correlated with response in prostate cancer
Xinji Zhang, Haixiong Chen, Guanfeng Li, Xiangyun Zhou, Yuqiang Shi, Feng Zou, Yuanxiang Chen, Jimin Gao, Shaomin Yang, Shihao Wu, Zhaolin Long
J. Cancer online date 2019-8-15; doi:10.7150/jca.29705; accepted
[Author manuscript]

Letter to the editor, Comment on the ‘Oncoplastic Breast Reconstruction with Omental Flap: A Retrospective Study and Systematic Review’. The Omental Flap can be an excellent choice for oncoplastic Breast Reconstruction
Tert C. van Alphen, Maarten R. Fechner, Coralien L. Broekhuysen
J. Cancer online date 2019-8-15; doi:10.7150/jca.35649; accepted
[Author manuscript]

Identification of Cancer-Specific Methylation of Gene Combination for the Diagnosis of Bladder Cancer
Ning Zhang, Siteng Chen, Lingfeng Wu, Yishuo Wu, Guangliang Jiang, Jialiang Shao, Lixin Chen, Jishan Sun, Rong Na, Xiang Wang, Jianfeng Xu
J. Cancer online date 2019-6-4; doi:10.7150/jca.28192; accepted
[Author manuscript]

Maternal and neonatal outcomes of cancer during pregnancy: a multi-center observational study
Zhang YP Chen L, Zhu XW, Li J, Shi Y
J. Cancer online date 2019-8-15; doi:10.7150/jca.33746; in press
[Author manuscript]

Potential therapeutic roles of exosomes in multiple myeloma: a systematic review
Mengzhen Li
J. Cancer online date 2019-8-15; doi:10.7150/jca.31752; accepted
[Author manuscript]

Histone deacetylase inhibition upregulates MHC class I to facilitate cytotoxic T lymphocyte-mediated tumor cell killing in glioma cells
Ting Sun, Yanyan Li, Wei Yang, Haibin Wu, Xuetao Li, Zhennan Tao, Yulun Huang, Youxin Zhou, Ziwei Du
J. Cancer online date 2019-8-15; doi:10.7150/jca.34471; in press
[Author manuscript]

High Serum Lactate Dehydrogenase Adds Prognostic Value to The Cardiac Biomarker Staging System for Light Chain Amyloidosis
Haiyan He, Jin Liu, Hua Jiang, Juan Du, Lu Li, Jing Lu, Weijun Fu
J. Cancer online date 2019-8-8; doi:10.7150/jca.30345; in press
[Author manuscript]

Effects of Postoperative Radiotherapy in Early Breast Cancer Patients Older than 75 Years: A Propensity-matched Analysis
Linghui Zhou, Pengtao Yang, Yi Zheng, Tian Tian, Cong Dai, Meng Wang, Shuai Lin, Yujiao Deng, Qian Hao, Zhen Zhai, Hongtao Li, and Zhijun Dai
J. Cancer online date 2019-8-8; doi:10.7150/jca.35204; accepted
[Author manuscript]

Expression of EMT-related Genes CAMK2N1 and WNT5A is Increased in Locally Invasive and Metastatic Prostate Cancer
Isa Carneiro, Filipa Quintela-Vieira, João Lobo, Catarina Moreira-Barbosa, Francisco Duarte Menezes, Ana Teresa Martins, Jorge Oliveira, Regina Silva, Carmen Jerónimo, Rui Henrique
J. Cancer online date 2019-7-18; doi:10.7150/jca.34564; accepted
[Author manuscript]

Accuracy Of Magnetic Resonance Imaging In Staging Rectal Cancer With Multidisciplinary Team:A Single-Center Experience
Linzhen Yu, Liuhong Wang, Yinuo Tan, Hanguang Hu, Li Shen, Shu Zheng, Kefeng Ding, Suzhan Zhang, Ying Yuan
J. Cancer online date 2019-8-8; doi:10.7150/jca.32685; accepted
[Author manuscript]

Impact of primary tumor location in patients with RAS wild-type metastatic colon cancer treated with first-line chemotherapy plus anti-EGFR or anti-VEGF monoclonal antibodies: a retrospective multicenter study
Antonino Grassadonia, Pietro Di Marino, Corrado Ficorella, Alessio Cortellini, Katia Cannita, Alessandro Parisi, Teresa Gamucci, Federica Zoratto, Patrizia Vici, Maddalena Barba, Ettore Porreca, Matteo Neri, Angelo Veronese, Clara Natoli, Michele De Tursi, Nicola Tinari
J. Cancer online date 2019-7-18; doi:10.7150/jca.34550; accepted
[Author manuscript]

Disease-specific haptoglobin-β chain N-glycosylation as biomarker to differentiate non-small cell lung cancer from benign lung diseases
Tianjing Chen, Chengyan He, Mo Zhang, Xiaoou Li, Xiaofeng Liu, Yujie Liu, Dan Zhang, and Zhili Li
J. Cancer online date 2019-8-8; doi:10.7150/jca.32690; in press
[Author manuscript]

Prognostic Value and Predication Model of Microvascular Invasion in Patients with Intrahepatic Cholangiocarcinoma
Zheng Tang PhD, Wei-Ren Liu MD, PhD, Pei-Yun Zhou MD, Zhen-Bin Ding MD, PhD, Xi-Fei Jiang, MD, Han Wang MD, Meng-Xin Tian MD, Chen-Yang Tao MD, Yuan Fang MD, Wei-Feng Qu MD, Zhi Dai MD, PhD, Shuang-Jian Qiu MD, PhD, Jian Zhou MD, PhD, Jia Fan MD, PhD, and Ying-Hong Shi, MD, PhD
J. Cancer online date 2019-8-8; doi:10.7150/jca.32199; in press
[Author manuscript]

Overexpression of miR-4433 by suberoylanilide hydroxamic acid suppresses growth of CML cells and induces apoptosis through targeting Bcr-Abl
Haiyan Wu, Jingyi Yin, Zhengdong Ai, Guiming Li, Yan Li, Li Chen
J. Cancer online date 2019-8-8; doi:10.7150/jca.34972; in press
[Author manuscript]

Twenty Metabolic Genes Based Signature Predicts Survival of Glioma Patients
Wenfang Xu, Zhenhao Liu, He Ren, Xueqing Peng, Aoshen Wu, Duan Ma, Gang Liu, Lei Liu
J. Cancer online date 2019-8-8; doi:10.7150/jca.30923; accepted
[Author manuscript]

Eribulin In Triple Negative Metastatic Breast Cancer: Critic Interpretation Of Current Evidence And Projection For Future Scenarios
Laura Pizzuti, Eriseld Krasniqi, Giacomo Barchiesi, Marco Mazzotta, Maddalena Barba, Antonella Amodio, Gioia Massimiani, Fabio Pelle, Ramy Kayal, Enrico Vizza, Antonino Grassadonia, Silverio Tomao, Aldo Venuti, Teresa Gamucci, Paolo Marchetti, Clara Natoli, Giuseppe Sanguineti, Gennaro Ciliberto and Patrizia Vici
J. Cancer online date 2019-7-18; doi:10.7150/jca.35109; accepted
[Author manuscript]

Survival Risk Prediction Models of Glioma Based on IDH and 1p/19q
Han Zou, Siyi Wanggou, Xuejun Li
J. Cancer online date 2019-8-8; doi:10.7150/jca.31063; in press
[Author manuscript]

Panx1 promotes invasion-metastasis cascade in hepatocellular carcinoma
Guangjun Shi, Chuanliang Liu, Yiming Yang, Liwei Song, Xueni Liu, Chuanxu Wang, Zhihai Peng, Hao Li, Lin Zhong
J. Cancer online date 2019-8-8; doi:10.7150/jca.32986; in press
[Author manuscript]

Sanbo Scoring System, Based on Age and Pre-treatment Hematological Markers, is a Non-invasive and Independent Prognostic Predictor for Patients with Primary Glioblastomas: A Retrospective Multicenter Study
pengfei wang, hongqing cai, zhe meng, chunjiang yu, jinghai wan, shouwei li, changxiang yan
J. Cancer online date 2019-8-8; doi:10.7150/jca.33047; in press
[Author manuscript]

Risk of immune-related diarrhea with PD-1/PD-L1 inhibitors in different cancer types and treatment regimens-A Systematic Review and Meta-analysis of 20 randomized controlled trials
Lei Zhao, Jing Yu, Jing Wang, Huihui Li, Juanjuan Che, Bangwei Cao
J. Cancer online date 2019-7-18; doi:10.7150/jca.32724; accepted
[Author manuscript]

Lack of associations between LIG3 Gene polymorphisms and neuroblastoma susceptibility in Chinese children
Jiwen Cheng, Kongmei Wei, Yijuan Xin, Pu Zhao, Jiao Zhang, Wei Jia, Baijun Zheng
J. Cancer online date 2019-7-31; doi:10.7150/jca.33605; in press
[Author manuscript]

Influencing Factors Of High-Risk Human Papillomavirus Infection And DNA Load According To The Severity Of Cervical Lesions In Female Coal Mine Workers Of China
Yuanjing Lyu; Ling Ding; Tao Gao; Ying Li; Li Li; Ming Wang; Yang Han; Jintao Wang
J. Cancer online date 2019-7-28; doi:10.7150/jca.29034; in press
[Author manuscript]

Natural history of pediatric low-grade glioma disease – first multi-state model analysis
Anna-Maria Goebel, Astrid K. Gnekow, Daniela Kandels, Olaf Witt, Rene Schmidt and Pablo Hernáiz Driever
J. Cancer online date 2019-7-18; doi:10.7150/jca.33463; accepted
[Author manuscript]

Hypoglycemia As a Symptom of Neoplastic Disease, with focus on Insulin-like Growth Factors Producing Tumors
Jan Schovanek, Lubica Cibickova, Filip Ctvrtlik, Zbynek Tudos, David Karasek, Maurizio Iacobone, Zdenek Frysak
J. Cancer online date 2019-7-18; doi:10.7150/jca.30472; accepted
[Author manuscript]

Risk factors for progression to castration-resistant prostate cancer in metastatic prostate cancer patients
Ting-Ting Lin, Ye-Hui Chen, Yu-Peng Wu, Shao-Zhan Chen, Xiao-Dong Li, Yun-Zhi Lin, Shao-Hao Chen, Qing-Shui Zheng, Yong Wei, Ning Xu, Xue-Yi Xue
J. Cancer online date 2019-7-1; doi:10.7150/jca.30731; in press
[Author manuscript]

Adenosquamous Carcinoma of The Stomach: A Population-based Study from The SEER Database
Yugang Ge, Linling Lin, Xiang Ma, Dakui Luo, Liang Shi, Mingkun Jiang, Hao Fan, Yu He, Li Yang
J. Cancer online date 2019-7-1; doi:10.7150/jca.29162; in press
[Author manuscript]

CEA as a risk factor in predicting ocular metastasis from colorectal cancer
You-Lan Min, Ying-Xin Gong, Pei-Wen Zhu, Qi Lin, Biao Li, Wen-Qing Shi, Qing Yuan, Yi Shao
J. Cancer online date 2019-7-1; doi:10.7150/jca.31196; accepted
[Author manuscript]

Comprehensive investigation of alternative splicing and development of a prognostic risk score for prostate cancer based on six-gene signatures
Zhe-Xu Cao; Guang-An Xiao; Wei Zhang; Jin Ji; Chen Ye; Dan Liu; Qin-Qin Tian; Ying-Hao Sun
J. Cancer online date 2019-6-4; doi:10.7150/jca.31725; in press
[Author manuscript]

Role Of Kruppel-Like Factor 5 In Deoxycholic Acid-Mediated Intestinal Transdifferentiation Of Esophageal Squamous Epithelium
Yiju XiaYu Fang, Haoxiang ZhangCaifei Shen Pu WangWu Yan, Jingwen Li, Yin XuShunzi ShaoYafei Zhang, Xiaona YuZhihong Peng, Guiyong Peng, Wensheng Chen, Dianchun Fang
J. Cancer online date 2019-6-4; doi:10.7150/jca.30050; in press
[Author manuscript]

Impact of tumour size on metastasis and survival in patients with pancreatic neuroendocrine tumours (PNETs): a population based study
Yangyang Liu, Shufang Ye, Xingkang He, Jie Pan, Shujie Chen, Yabi Zhu, Bin Ye, Liangjing Wang
J. Cancer online date 2019-5-14; doi:10.7150/jca.27779; accepted
[Author manuscript]

TRPV6 As A Target For Cancer Therapy
John M Stewart
J. Cancer online date 2019-5-13; doi:10.7150/jca.31640; accepted
[Author manuscript]

Aspartate Aminotransferase To Lymphocyte Ratio Outperforms De Ritis Ratio In Predicting Survival Outcomes In Patients With Upper Tract Urothelial Carcinoma After Radical Nephroureterectomy
Hang Xu, Ping Tan, Jianzhong Ai, Xi Jin, Tianhai Lin, Lu Yang and Qiang Wei
J. Cancer online date 2019-5-3; doi:10.7150/jca.30862; accepted
[Author manuscript]

Clinicopathologic Features and Prognostic Implications of Golgi Phosphoprotein 3 in Non-small Cell Lung Cancer: A Meta-analysis
Wenhua Shi, Wei Feng, Jian Wang, Cui Zhai, Qianqian Zhang, Qingting Wang, Yang Song, Xin Yan, Limin Chai, Pengtao Liu, Yuqian Chen, Cong Li, Manxiang Li
J. Cancer online date 2019-4-11; doi:10.7150/jca.30067; in press
[Author manuscript]

A novel gene signature combination improves the prediction of overall survival in urinary bladder cancer
Siteng Chen, Ning Zhang, Jialiang Shao, Tao Wang, Xiang Wang
J. Cancer online date 2019-4-26; doi:10.7150/jca.30307; in press
[Author manuscript]

A novel messenger RNA signature as a biomarker for predicting early relapse in non-small cell lung cancer
Jing Li, Xiaoxia Liu, Wenqian Xu, Xin Wang
J. Cancer online date 2019-4-15; doi:10.7150/jca.30233; accepted
[Author manuscript]

Effect of MALAT1 Polymorphisms on Papillary Thyroid Cancer in a Chinese Population
Jing Wen, Liang Chen, Hua Tian, Ji Li, Miao Zhang, Wei Zhang, and Lixin Shi
J. Cancer online date 2019-1-10; doi:10.7150/jca.28887; in press
[Author manuscript]


Note: This page contains manuscripts that have been accepted by this journal. They haven't been typeset by the journal and the content may change before final publication.