Online advance articles

Authors: To update your online file, login here. Click Manage online advance (at the bottom of the page).


A phase II study of chemotherapy in combination with telomerase peptide vaccine (GV1001) as second-line treatment in patients with metastatic colorectal cancer
Sejin Kim, Bum Jun Kim, Ilhwan Kim, Jung Han Kim, Hee Kyung Kim, Hyewon Ryu, Dae Ro Choi, In Gyu Hwang, Hunho Song, Jung Hye Kwon, Joo Young Jung, Boram Han, Dae Young Zang
J. Cancer 2022; doi:10.7150/jca.70385; accepted
[Author manuscript]

Expression Of Prostate-specific Membrane Antigen (PSMA) In Papillary Renal Cell Carcinoma - Overview And Report On A Large Multicenter Cohort
Stefanie Zschäbitz, Franziska Erlmeier, Christine Stöhr, Edwin Herrmann, Iris Polifka, Abbas Agaimy, Lutz Trojan, Philipp Ströbel, Frank Becker, Christian Wülfing, Peter Barth, Michael Stöckle, Michael Staehler, Christian Stief, Axel Haferkamp, Markus Hohenfellner, Stephan Macher-Göppinger, Bernd Wullich, Joachim Noldus, Walburgis Brenner, Frederik C. Roos, Bernhard Walter, Wolfgang Otto, Maximilian Burger, Andres Jan Schrader, Yvonne Mondorf, Arndt Hartmann, Philipp Ivanyi, Sandra Steffens
J. Cancer 2022; doi:10.7150/jca.63509; accepted
[Author manuscript]

TP73-AS1 promotes gastric cancer proliferation and invasion by regulation miR-27b-3p/TMED5 axis
Chenhui Bao, Lin Guo
J. Cancer 2022; doi:10.7150/jca.66683; in press
[Author manuscript]

Investigating factors associated to dysphagia and need for percutaneous endoscopic gastrostomy in patients with head and neck cancer receiving radiation therapy
Petros Alexidis, Pavlos Kolias, Petros Bangeas, Konstantinos Efthymiadis, Konstantinos Drevelegkas
J. Cancer 2022; doi:10.7150/jca.69130; accepted
[Author manuscript]

miR-497-5p-RSPO2 axis inhibits cell growth and metastasis in glioblastoma
Kun Chen, Zheng Wang, Qi-Bei Zong, Meng-Ying Zhou, Qing-Fa Chen
J. Cancer 2022; doi:10.7150/jca.62652; in press
[Author manuscript]

Inducing synergistic DNA damage by TRIP13 and PARP1 inhibitors provides a potential treatment for hepatocellular carcinoma
Haojun Xu, Zhijie Ma,Xiao Mo, Fanggui Xu, Fubing Wu, Hongjin Chen,Guoren Zhou, Hongping Xia-,Chengfei Zhang
J. Cancer 2022; doi:10.7150/jca.66020; accepted
[Author manuscript]

Can the Gene Expression Profile of Patients with Acute Myeloid Leukemia Predict Complete Remission Following Induction Therapy?
Santiago Sánchez-Sosa, Carlos Rodríguez-Medina, Ruth Stuckey, Yanira Florido, Guillermo Santana, Jesús María González Martín, Naylén Cruz-Cruz, Melissa Torres-Ochando, Rosa Fernández, Nuria Sánchez-Farías, Antonia Cionfrini, Teresa Molero Labarta, María Teresa Gomez-Casares, Cristina Bilbao-Sieyro
J. Cancer 2022; doi:10.7150/jca.57457; accepted
[Author manuscript]

Radial Endobronchial Ultrasound for Lung Cancer Diagnosis: Tips and Tricks
Paul Zarogoulidis, Dimitris Petridis, Haidong Huang, Chong Bai, Dimitris Matthaios, Wolfgang Hohenforst-Schmidt, Christos Tolis, Kosmas Tsakiridis, Sofia Baka, Christos Arnaoutoglou, Christoforos Kosmidis
J. Cancer 2022; doi:10.7150/jca.67113; in press
[Author manuscript]

HMG-CoA Reductase inhibitor simvastatin exhibits potent anti-leukemia effect in preclinical models of FLT3 mutated acute myeloid leukemia
Genhong Li, Zhen Lu, Lian Yu, Qinwei Chen Lihong Ding, Zhihong Fang, Yin Li, Bing Xu
J. Cancer 2022; doi:10.7150/jca.68133; in press
[Author manuscript]

GRK3 as a Prognosis Biomarker in Gastric Cancer
Chia-Lang Fang, Yu-Feng Tian, Shiau-Shiuan Lin, Shih-Ting Hung, You-Cheng Hseu, Chun-Chao Chang, Chia-Lin Chou, Li-Chin Chen, Wen-Ching Wang, Kai-Yuan Lin, Ding-Ping Sun
J. Cancer 2022; doi:10.7150/jca.64748; in press
[Author manuscript]

PLHPP2 inhibits the stemness of colorectal cancer by inactivating the Nrf2 signaling pathway
Yongfu Xiong, He Zhou, Xujian Huang, Jiemei Huang, Gang Yang, Zhixiong Lei, Jingdong Li
J. Cancer 2022; doi:10.7150/jca.65444; in press
[Author manuscript]

Tranexamic acid reduces endometrial cancer effects through the production of angiostatin
Keiichi Hiramoto, Yurika Yamate
J. Cancer 2022; doi:10.7150/jca.68169; accepted
[Author manuscript]

A comparative study of efficacy and safety of transarterial chemoembolization with CalliSpheres and conventional transarterial chemoembolization in treating unresectable intrahepatic cholangiocarcinoma patients
Tao Sun, Weihua Zhang, Lei Chen, Yanqiao Ren, Yiming Liu, Chuansheng Zheng
J. Cancer 2022; doi:10.7150/jca.67523; in press
[Author manuscript]

CDCA8 Contributes to the Development and Progression of Thyroid Cancer through Regulating CDK1
Cheng Xiang;Wu-hui Sun;You Ke;Xing Yu;Yong Wang
J. Cancer 2022; doi:10.7150/jca.64747; accepted
[Author manuscript]

Sinapine Thiocyanate Inhibits the Proliferation and Mobility of Pancreatic Cancer Cells by Up-Regulating GADD45A
Jingya Wang, Zhirui Zeng, Shan Lei, Junbin Han, Shanggao Liao, Jinjuan Zhang, Lu Wang, Yuhua Dong, Haiyang Li, Tengxiang Chen
J. Cancer 2022; doi:10.7150/jca.65212; in press
[Author manuscript]

Survival of NSCLC patients treated with CIMAvax-EGF as switch maintenance in the real world scenario
Yoanna Ivette Flores Vega, MD, Department of Medical Oncology Diana Laura Páramo González, MD, Department of Medical Oncology Sofía de la Caridad Alsina Sarmiento, MD, Department of Medical Oncology Luis Enrique Alsina Tul, MD, Department of Medical Oncology Iris Beatriz Inguanzo Valdés, MD, Department of Radiotherapy Jorge Rodríguez Machado, MD, Department of Radiotherapy Ángel Elejalde Larrinaga, MD, Department of Pulmonology Justo Elpidio Flores Rodríguez, MD, Department of Pulmonology
J. Cancer 2022; doi:10.7150/jca.67189; accepted
[Author manuscript]

MAGEA1 and Htert Peptide Treatment Improves the Potency of The Dendritic Cell- Cytotoxic T Lymphocytes (DC-CTL) Immunotherapy in DAC Treated Acute Myeloid Leukemia
Guocheng Zhong, Guangyi Jin, Wei Zeng, Changhua Yu, Yan Li, Ji Zhou, Li Zhang, Li Yu
J. Cancer 2022; doi:10.7150/jca.66501; in press
[Author manuscript]

Highly potent immunotoxins targeting the membrane-distal N-lobe of GPC3 for immunotherapy of hepatocellular carcinoma
Jingwen Li, Lanxin Xiang, Qian Wang, Xuqian Ma, Xin Chen, Yuankui Zhu, Yaxi Yang, Le Huang, Huixia He, Lilei Xu, Xinjun Liang, Shuang Dong, Sheng Hu, Hanjie Li, Mingqian Feng
J. Cancer 2022; doi:10.7150/jca.66978; in press
[Author manuscript]

RIOK1 is associated with non-small cell lung cancer clinical characters and contributes to cancer progression
Rong Wang, Wen-Shu Chai, Dian-Zhu Pan, Xuan Shi, Li-Na Shan, Yu-Hai He, Shuang Pan
J. Cancer 2022; doi:10.7150/jca.64668; in press
[Author manuscript]

Neutrophil extracellular traps in hepatocellular carcinoma are enriched in oxidized mitochondrial DNA which is highly pro-inflammatory and pro-metastatic
Lu-Yu Yang;Xiao-Tian Shen, Hao-Ting Sun, Wen-Wei Zhu, Ju-Bo Zhang, Lu Lu
J. Cancer 2022; doi:10.7150/jca.64170; in press
[Author manuscript]

ACOT12-mediated acetyl-CoA hydrolysis suppresses intrahepatic cholangiocarcinoma metastasis by inhibiting epithelial-mesenchymal transition
Xu Zhou, Yu Zhou, Weiqing Shao, Liang Hong, Ming Lu, Wenwei Zhu
J. Cancer 2022; doi:10.7150/jca.62169; accepted
[Author manuscript]

miR-1247-3p targets STAT5A to inhibit lung adenocarcinoma cell migration and chemotherapy resistance
Jiansheng Lin, Xinyang Zheng, Jun Guan, Haizhan Shi
J. Cancer 2022; doi:10.7150/jca.65167; accepted
[Author manuscript]

circ_0000567/miR-421/TMEM100 Axis Promotes the Migration and Invasion of Lung Adenocarcinoma and Is Associated with Prognosis
Yang Hong, Jiahui Si, Bufan Xiao, Ying Xiong, Chenyue Dai, Yue Yang, Shaolei Li, Yuanyuan Ma
J. Cancer 2022; doi:10.7150/jca.60124; accepted
[Author manuscript]

Metabolomic Profiling on Plasma Reveals Potential Biomarkers for Screening and Early Diagnosis of Intestinal-type Gastric Cancer and Precancerous Stages
Lijing Du, Shasha Li, Xue Xiao, Jin Li, Shuai Ji, Wenlu Chen, Huizi Jin, Zhaolai Hua, Juming Ma, Xi Wang, Shikai Yan
J. Cancer 2022; doi:10.7150/jca.60963; accepted
[Author manuscript]

Novel Insights Into Pediatric Acute Lymphoblastic Leukemia Ophthalmic Relapses From A Nationwide Cohort Study
Solenne Le Louet, Véronique Icart, Marion Strullu, Arnaud Petit, Claire Freycon, Pascale Blouin, Jill Serre, Nicolas Rama, Yves Reguerre, Christophe Piguet, Marlène Pasquet, Audrey David, Pauline Simon, Marilyne Poiree, Liana Carausu, Fanny Rialland, Wadih Abouchahla, Paul Saultier, Stéphane Ducassou, Julie Valduga, André Baruchel, Yves Bertrand, Carine Domenech
J. Cancer 2022; doi:10.7150/jca.64996; in press
[Author manuscript]

Identification of a Metastasis-Related Protein IFI16 in esophageal cancer using a proteomic approach
Zhiyu Wang, Bing Sheng, Zichao Wei, Yi Li, Zhihua Liu
J. Cancer 2022; doi:10.7150/jca.59286; accepted
[Author manuscript]

Unique cohorts of salivary gland cancer cells as an in-vitro model of circulating tumor cells
Callie Mincy, Donald Reed, Kathryn Carter, Luke Revelt, Anita Joy
J. Cancer 2022; doi:10.7150/jca.62570; accepted
[Author manuscript]

CCL21/CCR7 Inhibited the Development of T Cell Lymphoma by Promoting NK Cell Migration via JAK2/STAT3 Signaling Pathway
Juan Tong, Kang Ding, Lihua Zhu, Na Zhao, Wen Yao, Huilan Liu, Zimin Sun
J. Cancer 2022; doi:10.7150/jca.64842; accepted
[Author manuscript]

Different Susceptibilities of Human Melanoma Cell Lines to G2/M Blockage and Cell Death Activation in Response to the Estrogen Receptor Beta agonist LY500307
Giada Pontecorvi, Maria Bellenghi, Sabrina Tait, Valentina Tirelli, Paola Matarrese, Gianfranco Mattia, Alessandra Carè, Rossella Puglisi
J. Cancer 2022; doi:10.7150/jca.65425; accepted
[Author manuscript]

A Proposal for Future Modifications on Clinical TNM Staging System of Retinoblastoma Based on the American Joint Committee on Cancer Staging Manual, 7th and 8th Editions
Yacoub A. Yousef,MD, Ibrahim Qaddoumi, MD, Dalia AlRimawi, Mario Damiano Toro, MD, PhD, Mona Mohammad,MD, Sandrine Zweifel, MD, Robert Rejdak,MD, PhD, Katarzyna Nowomiejska, MD, PhD, Rashed Nazzal, MD, Mustafa Mehyar,MD, Imad Jaradat, MD, Iyad Sultan,MD, Ibrahim Al-Nawaiseh, MD, Maysa Al-Hussaini;MD
J. Cancer 2022; doi:10.7150/jca.61005; in press
[Author manuscript]

RBM47 downregulation promotes renal cancer cell malignancy and predicts poor patient survival
Cheng Wang, Xiangui Meng, Zhiyong Xiong, Yuzhong Ye, Changfei Yuan, Jian Shi, Zhixian Chen, Di Liu, Wen Xiao, Xiaoping Zhang
J. Cancer 2022; doi:10.7150/jca.56425; accepted
[Author manuscript]

MiR-211-5p inhibits the biological behaviors of colorectal cancer via SPARC-related growth factor pathways
Xiaoyu Wu, Yu Chen, Ya Zhu, Facai Cui
J. Cancer 2022; doi:10.7150/jca.60269; accepted
[Author manuscript]

Cold exposure and Capsaicin promote 1,2-dimethylhyrazine-induced colon carcinogenesis in rats correlates with extracellular matrix remodeling
Jing-chun Qin, Wei-tao YuHui-xuan, Yu-qi Liang, Feifei-Nong
J. Cancer 2022; doi:10.7150/jca.61098; accepted
[Author manuscript]

Systemic sequential therapy of CisGem, Tislelizumab and Lenvatinib for preoperative advanced intrahepatic cholangiocarcinoma transformation therapy
Yuan Ding, Xin Han, Zhongquan Sun,Jinlong Tang, Yingsheng Wu, Weilin Wang
J. Cancer 2022; doi:10.7150/jca.61030; accepted
[Author manuscript]

Histone methyltransferase KMT2D regulated H3K4 methylation and was involved in the pathogenesis of ovarian cancer
Ming Li, Mengdie Shi, Ying Xu, Jianping Qiu, Qing Lv
J. Cancer 2022; doi:10.7150/jca.56753; accepted
[Author manuscript]

Serum exosomal miR-34a as a potential biomarker for the diagnosis and prognostic of hepatocellular carcinoma
Shuying Chen, Yinqi Mao, Wei Chen, Chenbin Liu, Han Wu, Jingjun Zhang, Shenghao Wang, Chengpan Wang, Yong Lin, Yuan Lv
J. Cancer 2022; doi:10.7150/jca.57205; accepted
[Author manuscript]

SLC25A21 suppresses cell growth in bladder cancer via the reactive oxygen species-mediated mitochondrion-dependent apoptosis pathway
Yong Wang, Jiawen Gao, Shasha Hu, Weiting Zeng, Hui Chen, Liankun Sun, Shuang Wang
J. Cancer 2022; doi:10.7150/jca.50906; accepted
[Author manuscript]

EVALUATION OF ANTI-CANCER FUNCTION OF TRANSGENIC HEMATOPOIETIC NATURAL KILLER CELLS
Alireza Pirahmadiana, Shaharudin Abdul Razak, Shamsul Azlin B Ahmad Shamsuddin
J. Cancer 2022; doi:10.7150/jca.48343; accepted
[Author manuscript]

Multimodality MRI-based Prediction Model for Histologic Grade of Hepatocellular Carcinoma
Baolin Wu, Fei Jia, Xuekun Li, Kaiyu Wang, Dongming Han, Zhiyun Jia
J. Cancer 2022; doi:10.7150/jca.49029; accepted
[Author manuscript]

The association between sites of distant metastases and overall survival in cervical cancer
Ce Wang, Zhenyi Xu, Jiali Song, Yuhong Lu, Meng Wang, Yan Hou
J. Cancer 2022; doi:10.7150/jca.41046; accepted
[Author manuscript]


Note: This page contains manuscripts that have been accepted by this journal. They haven't been copyedited by the journal and the content may change before final publication.