Previous issue | Next issue | Archive   

Volume 8 (7); 2017

Research Paper

A Combined ULBP2 and SEMA5A Expression Signature as a Prognostic and Predictive Biomarker for Colon Cancer
Secil Demirkol, Ismail Gomceli, Murat Isbilen, Baris Emre Dayanc, Mesut Tez, Erdal Birol Bostanci, Nesrin Turhan, Musa Akoglu, Ezgi Ozyerli, Sevi Durdu, Ozlen Konu, Aviram Nissan, Mithat Gonen, Ali Osmay Gure
J. Cancer 2017; 8(7): 1113-1122. doi:10.7150/jca.17872
[Abstract] [Full text] [PDF]

Knockdown of COPS3 Inhibits Lung Cancer Tumor Growth in Nude Mice by Blocking Cell Cycle Progression
Jianan Pang, Xu Yan, He Cao, Lei Qian, Hua He, Huimin Tian, Fujun Han, Guanjun Wang, Xiao Chen, Yuguang Zhao, Ji-Fan Hu, Jiuwei Cui
J. Cancer 2017; 8(7): 1129-1136. doi:10.7150/jca.16201
[Abstract] [Full text] [PDF]

Impact of CD44 expression on radiation response for bladder cancer
Chun-Te Wu, Wei-Yu Lin, Ying-Hsu Chang, Wen-Cheng Chen, Miao-Fen Chen
J. Cancer 2017; 8(7): 1137-1144. doi:10.7150/jca.18297
[Abstract] [Full text] [PDF]

Isolation and Identification of miRNAs in exosomes derived from serum of colon cancer patients
Lei Zhao, Jing Yu, Jing Wang, Huihui Li, Juanjuan Che, Bangwei Cao
J. Cancer 2017; 8(7): 1145-1152. doi:10.7150/jca.18026
[Abstract] [Full text] [PDF]

Overexpression of Mitochondrial GTPase MFN2 Represents a Negative Prognostic Marker in Human Gastric Cancer and Its Inhibition Exerts Anti-Cancer Effects
Chia-Lang Fang, Ding-Ping Sun, Han-Kun Chen, Chih-Chan Lin, Shih-Ting Hung, Yih-Huei Uen, Kai-Yuan Lin
J. Cancer 2017; 8(7): 1153-1161. doi:10.7150/jca.17986
[Abstract] [Full text] [PDF]

Association between SNPs in Long Non-coding RNAs and the Risk of Female Breast Cancer in a Chinese Population
Tao Xu, Xiu-Xiu Hu, Xiang-Xiang Liu, Han-Jin Wang, Kang Lin, Yu-Qin Pan, Hui-Ling Sun, Hong-Xin Peng, Xiao-Xiang Chen, Shu-Kui Wang, Bang-Shun He
J. Cancer 2017; 8(7): 1162-1169. doi:10.7150/jca.18055
[Abstract] [Full text] [PDF]

PET of HER2 Expression with a Novel 18FAl Labeled Affibody
Yuping Xu, Zhicheng Bai, Qianhuan Huang, Yunyun Pan, Donghui Pan, Lizhen Wang, Junjie Yan, Xinyu Wang, Runlin Yang, Min Yang
J. Cancer 2017; 8(7): 1170-1178. doi:10.7150/jca.18070
[Abstract] [Full text] [PDF]

The Role of Adjuvant Chemotherapy for Colorectal Liver Metastasectomy after Pre-Operative Chemotherapy: Is the Treatment Worthwhile?
Yun Wang, Zhi-qiang Wang, Feng-hua Wang, Yun-fei Yuan, Bin-kui Li, Pei-rong Ding, Gong Chen, Xiao-jun Wu, Zhen-hai Lu, Zhi-zhong Pan, De-sen Wan, Peng Sun, Shu-mei Yan, Rui-hua Xu, Yu-hong Li
J. Cancer 2017; 8(7): 1179-1186. doi:10.7150/jca.18091
[Abstract] [Full text] [PDF]

Chemoresistance of colorectal cancer to 5-fluorouracil is associated with silencing of the BNIP3 gene through aberrant methylation
Jianming He, Li Pei, Heng Jiang, Weiwen Yang, Jianfang Chen, Houjie Liang
J. Cancer 2017; 8(7): 1187-1196. doi:10.7150/jca.18171
[Abstract] [Full text] [PDF]

High Expression of Aldolase B Confers a Poor Prognosis for Rectal Cancer Patients Receiving Neoadjuvant Chemoradiotherapy
Yu-Feng Tian, Pei-Ling Hsieh, Ching-Yih Lin, Ding-Ping Sun, Ming-Jen Sheu, Ching-Chieh Yang, Li-Ching Lin, Hong-Lin He, Julia Solórzano, Chien-Feng Li, I-Wei Chang
J. Cancer 2017; 8(7): 1197-1204. doi:10.7150/jca.18197
[Abstract] [Full text] [PDF]

Elevated preoperative neutrophil-to-lymphocyte ratio can predict poor survival in early stage gastric cancer patients receiving radical gastrectomy: The Fujian prospective investigation of cancer (FIESTA) study
Dan Hu, Hejun Zhang, Xiandong Lin, Gang Chen, Chao Li, Binying Liang, Yan Chen, Zhaolei Cui, Feng Peng, Xiongwei Zheng, Wenquan Niu
J. Cancer 2017; 8(7): 1214-1222. doi:10.7150/jca.18707
[Abstract] [Full text] [PDF]

PSA and Prostate Health Index based prostate cancer screening in a hereditary migration complicated population: implications in precision diagnosis
Mariyam Akizhanova, Elzira E. Iskakova, Valdemir Kim, Xiao Wang, Roman Kogay, Aiym Turebayeva, Qinglei Sun, Ting Zheng, Shenghui Wu, Lixia Miao, Yingqiu Xie
J. Cancer 2017; 8(7): 1223-1228. doi:10.7150/jca.18012
[Abstract] [Full text] [PDF]

The Prognostic Value of Tyrosine Kinase SRC Expression in Locally Advanced Rectal Cancer
Felix Rühlmann, Manuel Nietert, Thilo Sprenger, Hendrik A. Wolff, Kia Homayounfar, Peter Middel, Hanibal Bohnenberger, Tim Beissbarth, B. Michael Ghadimi, Torsten Liersch, Lena-Christin Conradi
J. Cancer 2017; 8(7): 1229-1237. doi:10.7150/jca.16980
[Abstract] [Full text] [PDF]

Optimal Modality for Detecting Distant Metastasis in Primary Nasopharyngeal Carcinoma during Initial Staging: A Systemic Review and Meta-analysis of 1774 Patients
Cheng Xu, Yuan Zhang, Liang Peng, Xu Liu, Wen-Fei Li, Ying Sun, Xu Zhang, Xiao-Ping Lin, Qing Liu, Jun Ma
J. Cancer 2017; 8(7): 1238-1248. doi:10.7150/jca.18361
[Abstract] [Full text] [PDF]

Short Research Communication

Aberrant Cx43 Expression and Mislocalization in Metastatic Human Melanomas
Katanya C. Alaga, Melissa Crawford, Lina Dagnino, Dale W. Laird
J. Cancer 2017; 8(7): 1123-1128. doi:10.7150/jca.18569
[Abstract] [Full text] [PDF]

Review

E2F8 is a Potential Therapeutic Target for Hepatocellular Carcinoma
Yi Lv, Jia Xiao, Jing Liu, Feiyue Xing
J. Cancer 2017; 8(7): 1205-1213. doi:10.7150/jca.18255
[Abstract] [Full text] [PDF]