Issue cover v11i23

Previous issue | Next issue | Archive | Cover PDF   

Volume 11 (23); 2020

Research Papers

High expression of CD34 and α6-integrin contributes to the cancer-initiating cell behaviour in ultraviolet-induced mouse skin squamous cell carcinoma
Hengning Ke, YvYing Yang, Yuan Lin, Li Liu, Jianmin Sun, Ramin Massoumi
J. Cancer 2020; 11(23): 6760-6767. doi:10.7150/jca.45819
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

MLAA-34 knockdown shows enhanced antitumor activity via JAK2/STAT3 signaling pathway in acute monocytic leukemia
Bo Lei, Lu Qian, Yanping Zhang, Yinxia Chen, Meili Gao, Walayat Shah, Xingmei Cao, Pengyu Zhang, Wanhong Zhao, Jie Liu, Jianli Wang, Xiaorong Ma, Yun Yang, Xin Meng, Fengmei Cai, Yan Xu, Jing Luo, Baiyan Wang, Yang Zhang, Aili He, Wanggang Zhang
J. Cancer 2020; 11(23): 6768-6781. doi:10.7150/jca.46670
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Clinical value of nedaplatin-based chemotherapy combined with radiotherapy for locoregional advanced nasopharyngeal carcinoma: a retrospective, propensity score-matched analysis
Ze-Jiang Zhan, Hao-Yun Tao, Wen-Ze Qiu, Zhong-Yuan Liu, Rui-Xin Zhang, Kai Liao, Guo Li, Ya-Wei Yuan, Tai-Ze Yuan, Rong-Hui Zheng
J. Cancer 2020; 11(23): 6782-6789. doi:10.7150/jca.47090
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Effect of TTLL6 expression on CDDP sensitivity of EC109/CDDP cells in hypoxia/acidosis microenvironment
Yang Qiu, Chao Wu, Jingyao Li, Meng Tang, Shixin Zhang, Tao Jing, Yi Liao, Haidong Wang
J. Cancer 2020; 11(23): 6790-6801. doi:10.7150/jca.47694
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Ubiquitin specific peptidase 5 enhances STAT3 signaling and promotes migration and invasion in Pancreatic Cancer
Jie Lian, Chao Liu, Xin Guan, Bojun Wang, Yuanfei Yao, Dan Su, Yue ma, Lin Fang, Yanqiao Zhang
J. Cancer 2020; 11(23): 6802-6811. doi:10.7150/jca.48536
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

High serum CCL20 is associated with tumor progression in penile cancer
Miao Mo, Shiyu Tong, Wei Huang, Yi Cai, Xiongbing Zu, Xiheng Hu
J. Cancer 2020; 11(23): 6812-6822. doi:10.7150/jca.48939
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Genetic alteration and clinical significance of SUMOylation regulators in multiple cancer types
Guangzhen Wu, Yingkun Xu, Ningke Ruan, Jianyi Li, Qingyang Lv, Qi Zhang, Yougen Chen, Qifei Wang, Qinghua Xia, Quanlin Li
J. Cancer 2020; 11(23): 6823-6833. doi:10.7150/jca.49042
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Integration the biologic factors into the staging of breast cancer patients with ipsilateral supraclavicular lymph node metastasis
Chen-Lu Lian, Xiao-Yang Cai, Ping Zhou, Jun Wang, Xiu-Bei Chen, San-Gang Wu
J. Cancer 2020; 11(23): 6834-6840. doi:10.7150/jca.52449
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Genetic Fine Mapping and Genomic Annotation Defines Causal Mechanisms at A Novel Colorectal Cancer Susceptibility Locus in Han Chinese
Kewei Jiang, Fengying Du, Liang lv, Hongqing Zhuo, Tao Xu, Lipan Peng, Yuezhi Chen, Leping Li, Jizhun Zhang
J. Cancer 2020; 11(23): 6841-6849. doi:10.7150/jca.47189
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Functional genetic variants of CTNNBIP1 predict platinum treatment response of Chinese epithelial ovarian cancer patients
Haoran Li, Lihua Chen, Xiaoxia Tong, Hongji Dai, Tingyan Shi, Xi Cheng, Menghong Sun, Kexin Chen, Qingyi Wei, Mengyun Wang
J. Cancer 2020; 11(23): 6850-6860. doi:10.7150/jca.48218
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Pathologic evolution-related Gene Analysis based on both single-cell and bulk transcriptomics in Colorectal Cancer
Jiali Li, Zihang Zeng, Jiarui Chen, Xingyu Liu, Xueping Jiang, Wenjie Sun, Yuan Luo, Jiangbo Ren, Yan Gong, Conghua Xie
J. Cancer 2020; 11(23): 6861-6873. doi:10.7150/jca.49262
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

p53-R273H promotes cancer cell migration via upregulation of neuraminidase-1
Tao Lv, Hong Lv, Junjie Fei, Yajun Xie, Daqing Lian, Jiang Hu, Lizhou Tang, Xiaodong Shi, Jianling Wang, Shibo Zhang, Fengtian Li, Xianjie Jiang, Yong Yi
J. Cancer 2020; 11(23): 6874-6882. doi:10.7150/jca.44718
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Biological implications of PTEN upregulation and altered sodium/iodide symporter intracellular distribution in resveratrol-suppressed anaplastic thyroid cancer cells
Le Xiong, Jun-Hua Nie, Xiao-Min Lin, Jian-Bin Wu, Zhen Chen, Bo Xu, Jia Liu
J. Cancer 2020; 11(23): 6883-6891. doi:10.7150/jca.48180
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

TGF-β1-Induced Upregulation of MALAT1 Promotes Kazakh's Esophageal Squamous Cell Carcinoma Invasion by EMT
Qing Liu, Shutao Zheng, Yumei Chen, Tao Liu, Xiujuan Han, Xiao Zhang, Tongxue Shen, Xiaomei Lu
J. Cancer 2020; 11(23): 6892-6901. doi:10.7150/jca.48426
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Early response and pathological complete remission in Breast Cancer with different molecular subtypes: a retrospective single center analysis
Jin Hong, Jiayi Wu, Ou Huang, Jianrong He, Li Zhu, Weiguo Chen, Yafen Li, Xiaosong Chen, Kunwei Shen
J. Cancer 2020; 11(23): 6916-6924. doi:10.7150/jca.46805
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Profiling of polar urine metabolite extracts from Chinese colorectal cancer patients to screen for potential diagnostic and adverse-effect biomarkers
Yi Deng, Houshan Yao, Wei Chen, Hua Wei, Xinxing Li, Feng Zhang, Shouhong Gao, Huan Man, Jing Chen, Xia Tao, Mingming Li, Wansheng Chen
J. Cancer 2020; 11(23): 6925-6938. doi:10.7150/jca.47631
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

NFE2L3 promotes malignant behavior and EMT of human hepatocellular carcinoma (HepG2) cells via Wnt/β‑catenin pathway
Yonggang Ren, Yujiao Wang, Shuai Hao, Yuhan Yang, Wendong Xiong, Lu Qiu, Jia Tao, Aifa Tang
J. Cancer 2020; 11(23): 6939-6949. doi:10.7150/jca.48100
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Identification of hsa_circ_0039053 as an up-regulated and oncogenic circRNA in hepatocellular carcinoma via the miR-637-mediated USP21 activation
Tian Bao Yang, Fang Yi, Wei Feng Liu, Yan Hui Yang, Cheng Yang, Junjun Sun
J. Cancer 2020; 11(23): 6950-6959. doi:10.7150/jca.48998
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Comprehensive analysis of gene regulation network and immune signatures of prognostic biomarker YAP1 in pancreatic cancer
Yuan Yang, Ya Zheng, Xin Liu, Rui Ji, Zhaofeng Chen, Qinghong Guo, Guozhi Wu, Yuping Wang, Yongning Zhou
J. Cancer 2020; 11(23): 6960-6969. doi:10.7150/jca.49117
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Localized and triggered release of oxaliplatin for the treatment of colorectal liver metastasis
Venkateswara R Gogineni, Dilip R Maddirela, Wooram Park, Jaidip M Jagtap, Abdul K Parchur, Gayatri Sharma, El-Sayed Ibrahim, Amit Joshi, Andrew C Larson, Dong-Hyun Kim, Sarah B White
J. Cancer 2020; 11(23): 6982-6991. doi:10.7150/jca.48528
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

The deubiquitinating enzyme USP1 modulates ERα and modulates breast cancer progression
Zhiguo Niu, Xin Li, Suyin Feng, Qingsong Huang, Ting Zhuang, Cheng Yan, Hui Qian, Yinlu Ding, Jian Zhu, Wenrong Xu
J. Cancer 2020; 11(23): 6992-7000. doi:10.7150/jca.50477
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Plasma soluble PD-L1 and STAT3 predict the prognosis in diffuse large B cell lymphoma patients
Yue Fei, Jingwei Yu, Yang Li, Linyu Li, Shiyong Zhou, Tingting Zhang, Lanfang Li, Lihua Qiu, Bin Meng, Yi Pan, Xiubao Ren, Zhengzi Qian, Xianhuo Wang, Huilai Zhang
J. Cancer 2020; 11(23): 7001-7008. doi:10.7150/jca.47816
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Independent prognostic implications of RRM2 in lung adenocarcinoma
Chao Ma, Huan Luo, Jing Cao, Chengshan Gao, Xianen Fa, Guangsuo Wang
J. Cancer 2020; 11(23): 7009-7022. doi:10.7150/jca.47895
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Elevated serum lipid level can serve as early signal for metastasis for Non-Small Cell Lung Cancer patients: A retrospective nested case-control study
Rixin Li, Bin Liu, Yumei Liu, Yang Liu, Yang He, Duo Wang, Yunxiang Sun, Ying Xu, Qiong Yu
J. Cancer 2020; 11(23): 7023-7031. doi:10.7150/jca.48322
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Identification of miR-4644 as a suitable endogenous normalizer for circulating miRNA quantification in hepatocellular carcinoma
Jun Zhao, Xin-Chao Zhu, Xiao-Song Wu, Lin Wang, Can-Can Zhu, Ke Yang, Guo-Qing Deng, An Wang, Yong Liu, Wei-Dong Jia, Ling Zhu
J. Cancer 2020; 11(23): 7032-7044. doi:10.7150/jca.48903
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

The value of preoperative controlling nutritional status score in evaluating short-term and long-term outcomes of patients with colorectal cancer following surgical resection
Hailun Xie, Chao Nong, Guanghui Yuan, Shizhen Huang, Jiaan Kuang, Ling Yan, Guotian Ruan, Shuangyi Tang, Jialiang Gan
J. Cancer 2020; 11(23): 7045-7056. doi:10.7150/jca.49383
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Construction of novel mRNA-miRNA-lncRNA regulatory networks associated with prognosis of ovarian cancer
Lingling Gao, Xiao Li, Xin Nie, Qian Guo, Qing Liu, Yue Qi, Juanjuan Liu, Bei Lin
J. Cancer 2020; 11(23): 7057-7072. doi:10.7150/jca.49557
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Volumetric parameters derived from FLT-PET performed at completion of treatment predict efficacy of Carbon-ion Radiotherapy in patients with locally recurrent Nasopharyngeal Carcinoma
Jiyi Hu, Zhongyi Yang, Jing Gao, Weixu Hu, Jing Yang, Xianxin Qiu, Yingjian Zhang, Guang Ma, Lin Kong, Jiade J. Lu
J. Cancer 2020; 11(23): 7073-7080. doi:10.7150/jca.46490
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Long non-coding RNA GHET1/miR-105/RAP2B axis regulates the progression of acute myeloid leukemia
Yue Xiao, Tangfei Li, Qianfu Xue, Lili Miao
J. Cancer 2020; 11(23): 7081-7090. doi:10.7150/jca.47294
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Reviews

Application and development of aptamer in cancer: from clinical diagnosis to cancer therapy
Jing Han, Liang Gao, Jinsheng Wang, Jia Wang
J. Cancer 2020; 11(23): 6902-6915. doi:10.7150/jca.49532
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

The functional roles of long noncoding RNA DANCR in Human Cancers
Lei Pan, Xiudi Xiao, Yuan Zhao, Liang Yin, Min Fu, Xu Zhang, Pengcheng Jiang
J. Cancer 2020; 11(23): 6970-6981. doi:10.7150/jca.44384
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]