Previous issue | Archive   

Volume 14 (5); 2023

Research Papers

Graphic abstract

Prognostic Model of Baseline Medications plus Neutrophil-to-lymphocyte Ratio in Patients with Advanced Non-small-cell Lung Cancer Receiving Immune Checkpoint Inhibitor plus Platinum Doublet: A Multicenter Retrospective Study
Izumi Nasu, Masahiro Kondo, Ryuji Uozumi, Shinya Takada, Shuichi Nawata, Hirotoshi Iihara, Yohei Okumura, Masashi Takemoto, Kozo Mino, Tadanori Sasaki, Chiemi Hirose, Tohru Aomori, Rena Shimano, Ken Maeno, Satoshi Oizumi, Sojiro Kusumoto, Yasushi Ohno, Shinnosuke Ikemura, Daiya Takai, Azusa Hara, Hitoshi Kawazoe, Tomonori Nakamura
J. Cancer 2023; 14(5): 676-688. doi:10.7150/jca.80517
[Abstract] [Full text] [PDF]


Graphic abstract

Inhibition of PANX1 Channels Reduces the Malignant Properties of Human High-Risk Neuroblastoma
Stéphanie Langlois, Marie-Eve St-Pierre, Stephen H. Holland, Xiao Xiang, Emily Freeman, Hisham Mohamed, Ahmet Cem Dural, Ahmed Hammad, Sanaz Karami, Chloé van de Panne, Kyle N. Cowan
J. Cancer 2023; 14(5): 689-706. doi:10.7150/jca.79552
[Abstract] [Full text] [PDF]


Graphic abstract

Rapid microRNA detection method based on DNA strand displacement for ovarian cancer cells
Gege Sun, Congzhou Chen, Xin Li, Shangwei Hong, Chuanqi Gu, Xiaolong Shi
J. Cancer 2023; 14(5): 707-716. doi:10.7150/jca.81050
[Abstract] [Full text] [PDF]


Graphic abstract

Focal Boundary Dice: Improved Breast Tumor Segmentation from MRI Scan
Xiao-Xia Yin, Yunxiang Jian, Jing Shen, Jianlin Wu, Yanchun Zhang, Wei Wang
J. Cancer 2023; 14(5): 717-736. doi:10.7150/jca.82592
[Abstract] [Full text] [PDF]