Issue cover v11i20

Previous issue | Next issue | Archive | Cover PDF   

Volume 11 (20); 2020

Research Papers

Further analysis of p300 in mediating effects of Butyrate in Colorectal Cancer Cells
Michael Bordonaro
J. Cancer 2020; 11(20): 5861-5866. doi:10.7150/jca.47160
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Co-overexpression of AXL and c-ABL predicts a poor prognosis in esophageal adenocarcinoma and promotes cancer cell survival
Jun Hong, Fatma Abid, Sharon Phillips, Safia N. Salaria, Frank L. Revetta, Dunfa Peng, Mary K. Washington, Wael El-Rifai, Abbes Belkhiri
J. Cancer 2020; 11(20): 5867-5879. doi:10.7150/jca.47318
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Risk factors and prognostic predictors for Cervical Cancer patients with lung metastasis
Xiaoyue Chen, Lan Chen, Haiyan Zhu, Jie Tao
J. Cancer 2020; 11(20): 5880-5889. doi:10.7150/jca.46258
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Diagnostic, clinicopathologic, therapeutic and prognostic value of Plasma Heat Shock Protein 90 levels in patients with advanced Gastrointestinal Carcinoma
Yiyin Zhang, Longgang Ni, Qianqian Li, Min Li, Jiejie Zhu, Fei Zhang, Kangsheng Gu
J. Cancer 2020; 11(20): 5890-5899. doi:10.7150/jca.46343
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Propranolol induced apoptosis and autophagy via the ROS/JNK signaling pathway in Human Ovarian Cancer
Shujun Zhao, Suzhen Fan, Yanyu Shi, Hongyan Ren, Hanqing Hong, Xiang Gao, Min Zhang, Qiaohong Qin, Hongyu Li
J. Cancer 2020; 11(20): 5900-5910. doi:10.7150/jca.46556
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Prognostic significance of negative conversion of high-risk Human Papillomavirus DNA after treatment in Cervical Cancer patients
Qingqing Chen, Runjun Shi, Zhengcao Liu, Zhouhong Shi, Ke Gu, Jie Chen, Yan He, Ying Li, Jinchang Wu, Shengjun Ji, Jundong Zhou, Jiahao Zhu
J. Cancer 2020; 11(20): 5911-5917. doi:10.7150/jca.46683
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Development and validation of a DNA repair gene signature for prognosis prediction in Colon Cancer
Xin Wang, Cong Tan, Min Ye, Xu Wang, Weiwei Weng, Meng Zhang, Shujuan Ni, Lei Wang, Dan Huang, Zhaohui Huang, Midie Xu, Weiqi Sheng
J. Cancer 2020; 11(20): 5918-5928. doi:10.7150/jca.46328
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Ski mediates TGF-β1-induced fibrosarcoma cell proliferation and promotes tumor growth
Ping Li, Qiu-Shi Wang, Yu Zhai, Ren-Ping Xiong, Xing Chen, Ping Liu, Yan Peng, Yan Zhao, Ya-Lei Ning, Nan Yang, Yuan-Guo Zhou
J. Cancer 2020; 11(20): 5929-5940. doi:10.7150/jca.46074
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Elevated double-strand break repair protein RAD50 predicts poor prognosis in hepatitis B virus-related hepatocellular carcinoma: A study based on Chinese high-risk cohorts
Wangrui Liu, Wenhao Xu, Yuyan Chen, Liugen Gu, Xiaolei Sun, Yuanyuan Qu, Hailiang Zhang, Xiaojuan Liu, Haineng Huang
J. Cancer 2020; 11(20): 5941-5952. doi:10.7150/jca.46703
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Colonoscopic screening is associated with reduced Colorectal Cancer incidence and mortality: a systematic review and meta-analysis
Jiaxin Zhang, Guang Chen, Zhiguo Li, Peng Zhang, Xiaoke Li, Da'nan Gan, Xu Cao, Hongbo Du, Jiaying Zhang, Ludan Zhang, Yong'an Ye
J. Cancer 2020; 11(20): 5953-5970. doi:10.7150/jca.46661
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Vitamin D inhibits the proliferation of Oral Squamous Cell Carcinoma by suppressing lncRNA LUCAT1 through the MAPK pathway
Tingting Jin, Yin Guo, Zixian Huang, Qianyu Zhang, Zhuoshan Huang, Yin Zhang, Zhiquan Huang
J. Cancer 2020; 11(20): 5971-5981. doi:10.7150/jca.45389
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

In vivo studies of a peptidomimetic that targets EGFR dimerization in NSCLC
Leeza Shrestha, Sitanshu S. Singh, Pravin Parajuli, Achyut Dahal, George Mattheolabakis, Sharon Meyer, Joydeep Bhattacharjee, Seetharama D. Jois
J. Cancer 2020; 11(20): 5982-5999. doi:10.7150/jca.46320
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Indications of neoadjuvant chemotherapy for locally advanced Gastric Cancer patients based on pre-treatment clinicalpathological and laboratory parameters
Yue Wang, Jun Zhang, Shuai Guo, Xiang-yu Meng, Zhi-chao Zheng, Yan Zhao
J. Cancer 2020; 11(20): 6000-6008. doi:10.7150/jca.46430
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Combination of serum matrix metalloproteinase-3 activity and EBV antibodies improves the diagnostic performance of nasopharyngeal carcinoma
Yiqiu Li, Zhibo Feng, Shan Xing, Wanli Liu, Ge Zhang
J. Cancer 2020; 11(20): 6009-6018. doi:10.7150/jca.46977
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

The potential utility of integrated reflectance confocal microscopy-optical coherence tomography for guiding triage and therapy of basal cell carcinomas
Nicusor Iftimia, Aditi Sahu, Miguel Cordova, Gopi Maguluri, Melissa Gill, Christi Alessi-Fox, Salvador Gonzalez, Cristian Navarrete-Dechent, Ashfaq Marghoob, Chih-Shan J. Chen, Milind Rajadhyaksha
J. Cancer 2020; 11(20): 6019-6024. doi:10.7150/jca.47026
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

TRIM67 inhibits tumor proliferation and metastasis by mediating MAPK11 in Colorectal Cancer
Ying Liu, Guiqi Wang, Xia Jiang, Wei Li, Congjie Zhai, Fangjian Shang, Shihao Chen, Zengren Zhao, Weifang Yu
J. Cancer 2020; 11(20): 6025-6037. doi:10.7150/jca.47538
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Surfactin from Bacillus subtilis attenuates ambient air particulate matter-promoted human oral cancer cells metastatic potential
Thi Thuy Tien Vo, Chiang-Wen Lee, Ching-Zong Wu, Ju-Fang Liu, Wei-Ning Lin, Yuh-Lien Chen, Lee-Fen Hsu, Ming-Horng Tsai, I-Ta Lee
J. Cancer 2020; 11(20): 6038-6049. doi:10.7150/jca.48296
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

The long non-coding RNA HOXA11-AS promotes epithelial mesenchymal transition by sponging miR-149-3p in Colorectal Cancer
Dong Chen, Min Zhang, Jian Ruan, Xiaolin Li, Saisai Wang, Xiaofei Cheng, Huiying Zhao, Ying Zeng, Jingjing Liu, Kangxin He, Peng Zhao
J. Cancer 2020; 11(20): 6050-6058. doi:10.7150/jca.49809
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Demethylzeylasteral inhibits cell proliferation and enhances cell chemosensitivity to 5-fluorouracil in Colorectal Cancer cells
Yang Yang, Jing Han, Yanlin Ma, Jianfeng Zhang, Zhenya Zhang, Guiying Wang
J. Cancer 2020; 11(20): 6059-6069. doi:10.7150/jca.44375
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

ZIC2 promotes cancer stem cell traits via up-regulating OCT4 expression in lung adenocarcinoma cells
Wang Wei-Hua, Zhou Ning, Chen Qian, Jiang Dao-Wen
J. Cancer 2020; 11(20): 6070-6080. doi:10.7150/jca.44367
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Mass Spectrometry Imaging Differentiates Chromophobe Renal Cell Carcinoma and Renal Oncocytoma with High Accuracy
Mark Kriegsmann, Rita Casadonte, Nadine Maurer, Christine Stoehr, Franziska Erlmeier, Holger Moch, Kerstin Junker, Christiane Zgorzelski, Wilko Weichert, Kristina Schwamborn, Sören-Oliver Deininger, Matthias Gaida, Gunhild Mechtersheimer, Albrecht Stenzinger, Peter Schirmacher, Arndt Hartmann, Joerg Kriegsmann, Katharina Kriegsmann
J. Cancer 2020; 11(20): 6081-6089. doi:10.7150/jca.47698
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Role of the erythropoietin receptor in Lung Cancer cells: erythropoietin exhibits angiogenic potential
Xiaoqing Liu, Amanda Tufman, Juergen Behr, Rosemarie Kiefl, Torsten Goldmann, Rudolf M. Huber
J. Cancer 2020; 11(20): 6090-6100. doi:10.7150/jca.36924
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Carbonic Anhydrase 4 serves as a Clinicopathological Biomarker for Outcomes and Immune Infiltration in Renal Cell Carcinoma, Lower Grade Glioma, Lung Adenocarcinoma and Uveal Melanoma
Yue Xu, Wen-Hao Xu, Shen-Nan Shi, Xiao-Long Yang, Ya-Ru Ren, Xin-Yu Zhuang, Yuan-Yuan Qu, Hai-Liang Zhang, Xiao-Feng Zhang
J. Cancer 2020; 11(20): 6101-6113. doi:10.7150/jca.46902
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Risk Prediction for Locoregional Recurrence in Epidermal Growth Factor Receptor-Mutant Stage III-pN2 Lung Adenocarcinoma after Complete Resection: A Multi-center Retrospective Study
Qi-Wen Li, Bo Qiu, Wen-Hua Liang, Jun-Ye Wang, Wan-Ming Hu, Tian Zhang, Shuang-Bing Xu, José López, Nai-Bin Chen, Min-Zhang Guo, Yi Zhao, Ling-Juan Chen, Song-Ran Liu, Jing-Ping Yun, Jin-Yu Guo, Si-Yu Wang, Xin Wang, Li Zhang, Dong-Sheng Yue, Zhong-Xing Liao, Steven H. Lin, Hao Long, Qing-Song Pang, Hui Liu
J. Cancer 2020; 11(20): 6114-6121. doi:10.7150/jca.47119
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

TMT-labeling Proteomics of Papillary Thyroid Carcinoma Reveal Invasive Biomarkers
Jiaqi Dai, Xiaqing Yu, Yali Han, Li Chai, Yina Liao, Peng Zhong, Ruting Xie, Xuechen Sun, Qingqing Huang, Jian Wang, Zhiqiang Yin, Yun Zhang, Zhongwei Lv, Chengyou Jia
J. Cancer 2020; 11(20): 6122-6132. doi:10.7150/jca.47290
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Preoperative Splenic Density for the Prediction of Survival and Adjuvant Chemotherapy Benefits in Gastric Cancer
Wei-teng Zhang, Ce Zhu, Xiang Wang, Su-jun Wang, Xiao-dong Chen, Xiao-lei Chen, Xian Shen
J. Cancer 2020; 11(20): 6133-6139. doi:10.7150/jca.47559
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Clinical significance of long non-coding RNA DUXAP8 and its protein coding genes in hepatocellular carcinoma
Xiang-Kun Wang, Xi-Wen Liao, Rui Huang, Jian-Lu Huang, Zi-Jun Chen, Xin Zhou, Cheng-Kun Yang, Chuang-Ye Han, Guang-Zhi Zhu, Tao Peng
J. Cancer 2020; 11(20): 6140-6156. doi:10.7150/jca.47902
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Type-specific Distribution of Cervical hrHPV Infection and the Association with Cytological and Histological Results in a Large Population-based Cervical Cancer Screening Program: Baseline and 3-year Longitudinal Data
Fangbin Song, Hui Du, Aimin Xiao, Chun Wang, Xia Huang, Zhihong Liu, Meifang Zhao, Hongjian Men, Ruifang Wu
J. Cancer 2020; 11(20): 6157-6167. doi:10.7150/jca.48357
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Early Stage Markers of Late Delayed Neurocognitive Decline Using Diffusion Kurtosis Imaging of Temporal Lobe in Nasopharyngeal Carcinoma Patients
Gang Wu, Shi-shi Luo, Priya S Balasubramanian, Gan-mian Dai, Rui-rui Li, Wei-yuan Huang, Feng Chen
J. Cancer 2020; 11(20): 6168-6177. doi:10.7150/jca.48759
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]