Issue cover v10i23

Previous issue | Next issue | Archive | Cover PDF   

Volume 10 (23); 2019

Research Papers

The impact of Adult Comorbidity Evaluation-27 on the clinical outcome of elderly nasopharyngeal carcinoma patients treated with chemoradiotherapy or radiotherapy: a matched cohort analysis
Yue-Feng Wen, Xue-Song Sun, Li Yuan, Li-Si Zeng, Shan-Shan Guo, Li-Ting Liu, Chao Lin, Hao-Jun Xie, Sai-Lan Liu, Xiao-Yun Li, Yi-Bin Zhang, Wen-Jin Huang, Hai-Hua Peng, Zhi-Wei Liao, Xian-Lu Song, Qing-Nan Tang, Yu-Jing Liang, Jin-Jie Yan, Jin-Hao Yang, Zhen-Chong Yang, Qiu-Yan Chen, Xiao-Dan Lin, Lin-Quan Tang, Hai-Qiang Mai
J. Cancer 2019; 10(23): 5614-5621. doi:10.7150/jca.35311
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

High Serum Lactate Dehydrogenase adds Prognostic Value to Cardiac Biomarker Staging System for Light Chain Amyloidosis
Haiyan He, Jin Liu, Hua Jiang, Juan Du, Lu Li, Jing Lu, Weijun Fu
J. Cancer 2019; 10(23): 5622-5627. doi:10.7150/jca.30345
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Disease-specific haptoglobin-β chain N-glycosylation as biomarker to differentiate non-small cell lung cancer from benign lung diseases
Tianjing Chen, Chengyan He, Mo Zhang, Xiaoou Li, Xiaofeng Liu, Yujie Liu, Dan Zhang, Zhili Li
J. Cancer 2019; 10(23): 5628-5637. doi:10.7150/jca.32690
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Histone deacetylase inhibition up-regulates MHC class I to facilitate cytotoxic T lymphocyte-mediated tumor cell killing in glioma cells
Ting Sun, Yanyan Li, Wei Yang, Haibin Wu, Xuetao Li, Yulun Huang, Youxin Zhou, Ziwei Du
J. Cancer 2019; 10(23): 5638-5645. doi:10.7150/jca.34471
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Effect of lymph nodes count in node-positive gastric cancer
Wenjie Zhang, Guangyan Zhangyuan, Jincheng Wang, Kangpeng Jin, Yang Liu, Fei Wang, Weiwei Yu, Haitian Zhang, Guoqiang Li, Decai Yu, Huihui Chen, Qingxiang Xu, Beicheng Sun
J. Cancer 2019; 10(23): 5646-5653. doi:10.7150/jca.30979
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Sanbo Scoring System, Based on Age and Pre-treatment Hematological Markers, is a Non-invasive and Independent Prognostic Predictor for Patients with Primary Glioblastomas: A Retrospective Multicenter Study
Peng-fei Wang, Jianbin Zhang, Hong-qing Cai, Zhe Meng, Chun-jiang Yu, Shou-wei Li, Jing-hai Wan, Chang-Xiang Yan
J. Cancer 2019; 10(23): 5654-5660. doi:10.7150/jca.33047
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Neoadjuvant Chemotherapy Plays an Adverse Role in the Prognosis of Grade 2 Breast Cancer
Xudong Zhu, Jinqi Xue, Xi Gu, Guanglei Chen, Fangning Cao, Huilian Shan, Dan Wang, Xinbo Qiao, Caigang Liu, Yixiao Zhang
J. Cancer 2019; 10(23): 5661-5670. doi:10.7150/jca.33168
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Overexpression of miR-4433 by suberoylanilide hydroxamic acid suppresses growth of CML cells and induces apoptosis through targeting Bcr-Abl
Haiyan Wu, Jingyi Yin, Zhengdong Ai, Guiming Li, Yan Li, Li Chen
J. Cancer 2019; 10(23): 5671-5680. doi:10.7150/jca.34972
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Panx1 promotes invasion-metastasis cascade in hepatocellular carcinoma
Guangjun Shi, Chuanliang Liu, Yiming Yang, Liwei Song, Xueni Liu, Chuanxu Wang, Zhihai Peng, Hao Li, Lin Zhong
J. Cancer 2019; 10(23): 5681-5688. doi:10.7150/jca.32986
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Comprehensive investigation of key biomarkers and pathways in hepatitis B virus-related hepatocellular carcinoma
Xiwen Liao, Tingdong Yu, Chengkun Yang, Ketuan Huang, Xiangkun Wang, Chuangye Han, Rui Huang, Xiaoguang Liu, Long Yu, Guangzhi Zhu, Hao Su, Wei Qin, Jianlong Deng, Xianmin Zeng, Bowen Han, Quanfa Han, Zhengqian Liu, Xin Zhou, Junqi Liu, Yizhen Gong, Zhengtao Liu, Jianlv Huang, Lei Lu, Xinping Ye, Tao Peng
J. Cancer 2019; 10(23): 5689-5704. doi:10.7150/jca.31287
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Adenosquamous Carcinoma of the Stomach: A Population-based Study from the SEER Database
Yugang Ge, Linling Lin, Xiang Ma, Dakui Luo, Liang Shi, Mingkun Jiang, Hao Fan, Yu He, Li Yang, Zekuan Xu
J. Cancer 2019; 10(23): 5705-5713. doi:10.7150/jca.29162
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Effect of MALAT1 Polymorphisms on Papillary Thyroid Cancer in a Chinese Population
Jing Wen, Liang Chen, Hua Tian, Ji Li, Miao Zhang, Qing Cao, Wei Zhang, Shi Chen, Lixin Shi
J. Cancer 2019; 10(23): 5714-5721. doi:10.7150/jca.28887
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Lack of associations between LIG3 gene polymorphisms and neuroblastoma susceptibility in Chinese children
Jiwen Cheng, Kongmei Wei, Yijuan Xin, Pu Zhao, Jiao Zhang, Wei Jia, Baijun Zheng
J. Cancer 2019; 10(23): 5722-5726. doi:10.7150/jca.33605
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Maternal and neonatal outcomes of cancer during pregnancy: a multi-center observational study
Zhang YP, Duan J, Zhu XW, Li J, Shi Y
J. Cancer 2019; 10(23): 5727-5734. doi:10.7150/jca.33746
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

The Defective Allele of Aldehyde Dehydrogenase 2 Gene is Associated with Favorable Postoperative Prognosis in Hepatocellular Carcinoma
Po-Han Huang, Ching-Chih Hu, Cheng-Hung Chien, Li-Wei Chen, Rong-Nan Chien, Yi-Shiuan Lin, Mei Chao, Chih-Lang Lin, Chau-Ting Yeh
J. Cancer 2019; 10(23): 5735-5743. doi:10.7150/jca.33221
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

A novel gene signature combination improves the prediction of overall survival in urinary bladder cancer
Siteng Chen, Ning Zhang, Jialiang Shao, Tao Wang, Xiang Wang
J. Cancer 2019; 10(23): 5744-5753. doi:10.7150/jca.30307
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Clinicopathologic Features and Prognostic Implications of Golgi Phosphoprotein 3 in Non-small Cell Lung Cancer: A Meta-analysis
Wenhua Shi, Wei Feng, Jian Wang, Cui Zhai, Qianqian Zhang, Qingting Wang, Yang Song, Xin Yan, Limin Chai, Pengtao Liu, Yuqian Chen, Cong Li, Manxiang Li
J. Cancer 2019; 10(23): 5754-5763. doi:10.7150/jca.30067
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Influencing Factors of High-Risk Human Papillomavirus Infection and DNA Load According to the Severity of Cervical Lesions in Female Coal Mine Workers of China
Yuanjing Lyu, Ling Ding, Tao Gao, Ying Li, Li Li, Ming Wang, Yang Han, Jintao Wang
J. Cancer 2019; 10(23): 5764-5769. doi:10.7150/jca.29034
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

The immunoregulatory protein B7-H3 promotes aerobic glycolysis in oral squamous carcinoma via PI3K/Akt/mTOR pathway
Zhangao Li, Jiyuan Liu, Lin Que, Xiufa Tang
J. Cancer 2019; 10(23): 5770-5784. doi:10.7150/jca.29838
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

The Role of Surgical Resection Following Tyrosine Kinase Inhibitors Treatment in Patients with Advanced Gastrointestinal Stromal Tumors: A Systematic Review and Meta-analysis
Yinghao Guo, Jinqiang Liu, Fei Wang, Qiao Wang, Gaozan Zheng, Shushang Liu, Xiao Lian, Hongwei Zhang, Fan Feng
J. Cancer 2019; 10(23): 5785-5792. doi:10.7150/jca.30040
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Prognostic Value of Survival of MicroRNAs Signatures in Non-small Cell Lung Cancer
Bo Chen, Tianshun Gao, Weiwei Yuan, Weihong Zhao, Tza-Huei Wang, Jianqing Wu
J. Cancer 2019; 10(23): 5793-5804. doi:10.7150/jca.30336
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

The prognostic role of 18F-FDG PET/CT baseline quantitative metabolic parameters in peripheral T-cell lymphoma
Jun Xia, Hua-Yuan Zhu, Jin-Hua Liang, Chong-Yang Ding, Li Wang, Wei Wu, Lei Cao, Tian-Lv Li, Jian-Yong Li, Wei Xu
J. Cancer 2019; 10(23): 5805-5811. doi:10.7150/jca.30415
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

ERRα Regulates OTUB1 Expression to Promote Colorectal Cancer Cell Migration
Yi Zhou, Qingzhu Jia, Xiaoqing Meng, Diangang Chen, Bo Zhu
J. Cancer 2019; 10(23): 5812-5819. doi:10.7150/jca.30720
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Polymeric micelles loading with ursolic acid enhancing anti-tumor effect on hepatocellular carcinoma
Meiling Zhou, Youping Yi, Li Liu, Yan Lin, Jian Li, Jinghua Ruan, Zhirong Zhong
J. Cancer 2019; 10(23): 5820-5831. doi:10.7150/jca.30865
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Cucurbitacin E inhibits cellular proliferation and enhances the chemo-response in gastric cancer by suppressing AKt activation
Wenzhang Si, Jia Lyu, Zhengchuang Liu, Chunyang Wang, Jingjing Huang, Liping Jiang, Tonghui Ma
J. Cancer 2019; 10(23): 5843-5851. doi:10.7150/jca.31303
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Histological tumor response assessment in colorectal liver metastases after neoadjuvant chemotherapy: impact of the variation in tumor regression grading and peritumoral lymphocytic infiltration
Yibo Cai, Xingang Lu, Xiu Zhu, Haixing Ju, Wenyong Sun, Wei Wu
J. Cancer 2019; 10(23): 5852-5861. doi:10.7150/jca.31493
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Oncogenic Wnt3a: A Candidate Specific Marker and Novel Molecular Target for Hepatocellular Carcinoma
Wenjie Zheng, Min Yao, Miao Fang, Liuhong Pan, Li Wang, Junling Yang, Zhizhen Dong, Dengfu Yao
J. Cancer 2019; 10(23): 5862-5873. doi:10.7150/jca.31599
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

The transcriptome difference between colorectal tumor and normal tissues revealed by single-cell sequencing
Guo-Liang Zhang, Le-Lin Pan, Tao Huang, Jin-Hai Wang
J. Cancer 2019; 10(23): 5883-5890. doi:10.7150/jca.32267
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Review

Trimethylamine-N-oxide as One Hypothetical Link for the Relationship between Intestinal Microbiota and Cancer - Where We Are and Where Shall We Go?
Carmen Wing Han Chan, Bernard Man Hin Law, Mary Miu Yee Waye, Judy Yuet Wa Chan, Winnie Kwok Wei So, Ka Ming Chow
J. Cancer 2019; 10(23): 5874-5882. doi:10.7150/jca.31737
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]