Issue cover v11i18

Previous issue | Next issue | Archive | Cover PDF   

Volume 11 (18); 2020

Research Papers

The Clinical Application of Core-Needle Biopsy after Radiofrequency Ablation for Low-risk Papillary Thyroid Microcarcinoma: A Large Cohort of 202 Patients Study
Lin Yan, Yukun Luo, Ying Zhang, Yaqiong Zhu, Jing Xiao, Yu Lan, Xiaoqi Tian, Qing Song, Fang Xie
J. Cancer 2020; 11(18): 5257-5263. doi:10.7150/jca.42673
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Systemic immune-inflammation index (SII): A More Promising Inflammation-Based Prognostic Marker for Patients with synchronic colorectal peritoneal carcinomatosis
Qian Yan, Zhai Ertao, Zhang Zhimei, Dai Weigang, Peng Jianjun, Chen Jianhui, Chen Chuangqi
J. Cancer 2020; 11(18): 5264-5272. doi:10.7150/jca.46446
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Therapeutic patterns and outcomes in older patients (aged ≥65 years) with stage II-IVB Nasopharyngeal Carcinoma: an investigational study from SEER database
Yongfeng Piao, Chuner Jiang, Fengqin Yan, Zhimin Ye, Zhenfu Fu, Haitao Jiang, Yangming Jiang, Yuezhen Wang, Fangzheng Wang
J. Cancer 2020; 11(18): 5273-5280. doi:10.7150/jca.46201
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Genetic Variants in DNA Mismatch Repair Pathway predict prognosis of Lung Cancer patients with receiving Platinum-Based Chemotherapy
Jun-Yan Liu, Ting Zou, Ji-Ye Yin, Zhan Wang, Ying Wang, Zhao-Qian Liu, Juan Chen, Zhi-Wei Chen
J. Cancer 2020; 11(18): 5281-5288. doi:10.7150/jca.46150
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Expression of the SAR2-Cov-2 receptor ACE2 reveals the susceptibility of COVID-19 in non-small cell lung cancer
Hongming Zhang, Kelly Quek, Runzhe Chen, Jibei Chen, Baoan Chen
J. Cancer 2020; 11(18): 5289-5292. doi:10.7150/jca.49462
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Depressive Disorder promotes Hepatocellular Carcinoma metastasis via upregulation of ABCG2 gene expression and maintenance of self-renewal
Hao Hu, Shao-Ju Luo, Zhi-rui Cao, Yingzi Wu, Zhuomao Mo, Yongdan Wang, Ling Yu, Yan Chen, Liang Xu, Shi-Jun Zhang
J. Cancer 2020; 11(18): 5309-5317. doi:10.7150/jca.45712
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

The Antisense long noncoding RNA AGAP2-AS1 regulates cell proliferation and metastasis in Epithelial Ovarian Cancer
Zheng Tingting, Lin Xiaojing, Tang Xiaoyan, Hua Keqin, Qiu Junjun
J. Cancer 2020; 11(18): 5318-5328. doi:10.7150/jca.36636
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Serum Exosomal miR-941 as a promising Oncogenic Biomarker for Laryngeal Squamous Cell Carcinoma
Qinli Zhao, Xiwang Zheng, Huina Guo, Xuting Xue, Yuliang Zhang, Min Niu, Jiajia Cui, Hongliang Liu, Hongjie Luo, Dongli Yang, Yong Shi, Hui Huangfu, Shuxin Wen, Yongyan Wu, Wei Gao, Binquan Wang
J. Cancer 2020; 11(18): 5329-5344. doi:10.7150/jca.45394
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

IL10-modified Human Mesenchymal Stem Cells inhibit Pancreatic Cancer growth through Angiogenesis Inhibition
Chunyan Zhao, Yu Pu, Haidi Zhang, Xianhua Hu, Rendan Zhang, Shuai He, Qi Zhao, Bo Mu
J. Cancer 2020; 11(18): 5345-5352. doi:10.7150/jca.38062
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Efficacy and Safety of Apatinib Combined with Etoposide in Patients with Recurrent Platinum-resistant Epithelial Ovarian Cancer: A Retrospective Study
Qi Huang, Chaonan Chu, Jie Tang, Zhijie Dai
J. Cancer 2020; 11(18): 5353-5358. doi:10.7150/jca.45547
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

The Nomogram for Early Death in Patients with Bone and Soft Tissue Tumors
Yao Xu, Guijun Xu, Haixiao Wu, Feng Lin, Min Mao, Vladimir P. Baklaushev, Vladimir P. Chekhonin, Karl Peltzer, Jun Wang, Guowen Wang, Xin Wang, Chao Zhang
J. Cancer 2020; 11(18): 5359-5370. doi:10.7150/jca.46152
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Superior survival benefits of Radical Prostatectomy than External Beam Radiotherapy in aging 75 and older men with high-risk or very high-risk Prostate Cancer: a population-matched study
Yan Wang, Pan Song, Jiaxiang Wang, Mengxuan Shu, Qingwei Wang, Qi Li
J. Cancer 2020; 11(18): 5371-5378. doi:10.7150/jca.46069
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

MicroRNA-154-5p regulates the HPV16 E7-pRb pathway in Cervical Carcinogenesis by targeting CUL2
Weihong Zhao, Yatao Liu, Lili Zhang, Ling Ding, Yaqin Li, Honglei Zhang, Tong Wang, Min Hao
J. Cancer 2020; 11(18): 5379-5389. doi:10.7150/jca.45871
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Circulating Levels of L1-cell Adhesion Molecule as a Serum Biomarker for Early Detection of Gastric Cancer and Esophagogastric Junction Adenocarcinoma
Ling-Yu Chu, Yu-Hui Peng, Tian Yang, Wang-Kai Fang, Chao-Qun Hong, Li-Sheng Huang, Li-Yan Xu, En-Min Li, Yi-Wei Xu, Jian-Jun Xie
J. Cancer 2020; 11(18): 5395-5402. doi:10.7150/jca.41100
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Comparison of Cancer Cell Elasticity by Cell Type
Sangwoo Kwon, Woochul Yang, Donggerami Moon, Kyung Sook Kim
J. Cancer 2020; 11(18): 5403-5412. doi:10.7150/jca.45897
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Abnormal spindle-like microcephaly-associated protein (ASPM) contributes to the progression of Lung Squamous Cell Carcinoma (LSCC) by regulating CDK4
Ya-Jing Yuan, Yao Sun, Rong Gao, Zhen-zhen Yin, Zhi-yong Yuan, Li-Ming Xu
J. Cancer 2020; 11(18): 5413-5423. doi:10.7150/jca.39760
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Combinational inhibition of EGFR and YAP reverses 5-Fu resistance in colorectal cancer
Changhao Huang, Zihua Chen, Chen Yang, Lu Chen, Chen Lai, Yingying Zhang, Weijie Yuan, Ji-Hak Jeong
J. Cancer 2020; 11(18): 5432-5439. doi:10.7150/jca.44775
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Correlation of PD-L1 and SOCS3 Co-expression with the Prognosis of Hepatocellular Carcinoma Patients
Liuxi Chen, Xingxing Huang, Wenzheng Zhang, Ying Liu, Bi Chen, Yu Xiang, Ruonan Zhang, Mingming Zhang, Jiao Feng, Shuiping Liu, Ting Duan, Xiaying Chen, Wengang Wang, Ting Pan, Lili Yan, Ting Jin, Guohua Li, Yongqiang Li, Tian Xie, Xinbing Sui
J. Cancer 2020; 11(18): 5440-5448. doi:10.7150/jca.46158
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Association between Socioeconomic Status and One-Month Mortality after Surgery in 20 Primary Solid Tumors: a Pan-Cancer Analysis
Wei Sun, Huaqiang Zhou, Minghua Cheng, Shaohui Zhuang, Zeting Qiu
J. Cancer 2020; 11(18): 5449-5455. doi:10.7150/jca.46088
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

DGCR5 Promotes Gallbladder Cancer by Sponging MiR-3619-5p via MEK/ERK1/2 and JNK/p38 MAPK Pathways
Shilei Liu, Bingfeng Chu, Chen Cai, Xiangsong Wu, Wenyan Yao, Ziyou Wu, Ziyi Yang, Fengnan Li, Yingbin Liu, Ping Dong, Wei Gong
J. Cancer 2020; 11(18): 5466-5477. doi:10.7150/jca.46351
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Wnt5a regulates Ameloblastoma Cell Migration by modulating Mitochondrial and Cytoskeletal Dynamics
Xue Qiao, Xing Niu, Junxiu Shi, Lijie Chen, Xiaobin Wang, Jinwen Liu, Li Zhu, Ming Zhong
J. Cancer 2020; 11(18): 5490-5502. doi:10.7150/jca.46547
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Expression of key regulatory genes in necroptosis and its effect on the prognosis in non-small cell lung cancer
Ji Eun Park, Jang Hyuck Lee, Shin Yup Lee, Mi Jeong Hong, Jin Eun Choi, Sunji Park, Ji Yun Jeong, Eung Bae Lee, Sun Ha Choi, Yong Hoon Lee, Hye won Seo, Seung Soo Yoo, Jaehee Lee, Seung Ick Cha, Chang Ho Kim, Jae Yong Park
J. Cancer 2020; 11(18): 5503-5510. doi:10.7150/jca.46172
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Value of combining PET/CT and clinicopathological features in predicting EGFR mutation in Lung Adenocarcinoma with Bone Metastasis
Guangyu Yao, Yiyi Zhou, Yifeng Gu, Zhiyu Wang, Mengdi Yang, Jing Sun, Quanyong Luo, Hui Zhao
J. Cancer 2020; 11(18): 5511-5517. doi:10.7150/jca.46414
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Clinical diagnostic value of long non-coding RNAs in Colorectal Cancer: A systematic review and meta-analysis
Bi Chen, Ruo Nan Zhang, Xingxing Fan, Jue Wang, Cong Xu, Bo An, Qiao Wang, Jing Wang, Elaine Lai-Han Leung, Xinbing Sui, Qibiao Wu
J. Cancer 2020; 11(18): 5518-5526. doi:10.7150/jca.46358
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

A Predictive Nomogram for Early Death of Metastatic Gastric Cancer: A Retrospective Study in the SEER Database and China
Ying Zhu, Xiongfeng Fang, Lanqing Wang, Tao Zhang, Dandan Yu
J. Cancer 2020; 11(18): 5527-5535. doi:10.7150/jca.46563
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Reviews

The new horizon of liquid biopsy in sarcoma: the potential utility of circulating tumor nucleic acids
Junqiang Wei, Xinyue Liu, Ting Li, Peipei Xing, Chao Zhang, Jilong Yang
J. Cancer 2020; 11(18): 5293-5308. doi:10.7150/jca.42816
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

The clinical effect of Kampo medicine in multimodal treatment for Gastrointestinal Cancer in Japan
Toru Aoyama, Hiroshi Tamagawa
J. Cancer 2020; 11(18): 5390-5394. doi:10.7150/jca.46748
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

A brief review concerning Chimeric Antigen Receptors T cell therapy
Ling-Lin Li, Hong-Ling Yuan, Yu-Qiong Yang, Lin Wang, Ren-Chao Zou
J. Cancer 2020; 11(18): 5424-5431. doi:10.7150/jca.46308
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

The Impact of Hormonal Imbalances Associated with Obesity on the Incidence of Endometrial Cancer in Postmenopausal Women
Sarah Ding, Chikezie O. Madu, Yi Lu
J. Cancer 2020; 11(18): 5456-5465. doi:10.7150/jca.47580
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

The Application of Patient-Derived Xenograft Models in Gynecologic Cancers
Wenxiao Jiang, Shangdan Xie, Yi Liu, Shuangwei Zou, Xueqiong Zhu
J. Cancer 2020; 11(18): 5478-5489. doi:10.7150/jca.46145
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]