Issue cover v11i16

Previous issue | Next issue | Archive | Cover PDF   

Volume 11 (16); 2020

Research Papers

Novel Metabolomics Serum Biomarkers for Pancreatic Ductal Adenocarcinoma by the Comparison of Pre-, Postoperative and Normal Samples
Xiaohan Zhang, Xiuyun Shi, Xin Lu, Yiqun Li, Chao Zhan, Muhammad Luqman Akhtar, Lijun Yang, Yunfan Bai, Jianxiang Zhao, Yu Wang, Yuanfei Yao, Yu Li, Huan Nie
J. Cancer 2020; 11(16): 4641-4651. doi:10.7150/jca.41250
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

GINS2 affects cell viability, cell apoptosis, and cell cycle progression of pancreatic cancer cells via MAPK/ERK pathway
Miao Zhang, Saifei He, Xing Ma, Ying Ye, Guoyu Wang, Juhua Zhuang, Yanan Song, Wei Xia
J. Cancer 2020; 11(16): 4662-4670. doi:10.7150/jca.38386
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Targeting Sphingosine Kinase by ABC294640 against Diffuse Intrinsic Pontine Glioma (DIPG)
Lu Dai, Jungang Chen, Zhen Lin, Zhaoxiong Wang, Shengyu Mu, Zhiqiang Qin
J. Cancer 2020; 11(16): 4683-4690. doi:10.7150/jca.46269
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

mRNA Expression of FGFR1 as Potential Marker for Predicting Prognosis of Surgical Resection of Small Cell Lung Cancer may be better than Protein Expression and Gene Amplification
Jing Qin, Fajun Xie, Fenfang Wang, Hongyang Lu
J. Cancer 2020; 11(16): 4691-4699. doi:10.7150/jca.44476
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Acute Kidney Injury in Oncology Patients
Li-Yan Wang, Jia-Ni Wang, Zong-Li Diao, Yi-Ming Guan, Wen-Hu Liu
J. Cancer 2020; 11(16): 4700-4708. doi:10.7150/jca.45382
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Life-long follow-up of second primary lung and extra-pulmonary cancer in lung cancer patients is needed
Bingqing Ma, Guoyou Qin, Yue Zhang, Chang Su, Zhenyu Wu
J. Cancer 2020; 11(16): 4709-4715. doi:10.7150/jca.44581
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Chronic Periodontal Disease increases risk for Prostate Cancer in Elderly individuals in South Korea: a Retrospective Nationwide Population-based Cohort Study
Do-hyung Kim, Seong-Nyum Jeong, Jae-Hong Lee
J. Cancer 2020; 11(16): 4716-4723. doi:10.7150/jca.45369
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Exosomes Derived from Hypoxic Colorectal Cancer Cells Transfer miR-410-3p to Regulate Tumor Progression
Xiufeng Hu, Yu Mu, Jie Liu, Xiaoqian Mu, Fangfang Gao, Lijuan Chen, Huijuan Wu, Hongbo Wu, Wenjing Liu, Yanqiu Zhao
J. Cancer 2020; 11(16): 4724-4735. doi:10.7150/jca.33232
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Identification of LCA-binding Glycans as a Novel Biomarker for Esophageal Cancer Metastasis using a Lectin Array-based Strategy
Min Xia, Jun Shao, Meimei Qiao, Zhiguo Luo, Xinzhou Deng, Qing Ke, Xiaoxia Dong, Li Shen
J. Cancer 2020; 11(16): 4736-4745. doi:10.7150/jca.43806
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

SMADs binding site polymorphisms rs9911630 is associated with susceptibility but not prognosis of gastric cancer: a case control study
Liyang Liu, Ming Lu, Xi Gu, Xiang Ma, Jiaxi Feng, Yang Cao, Weida Gong, Qinghong Zhao, Fulin Qiang
J. Cancer 2020; 11(16): 4746-4753. doi:10.7150/jca.40089
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Bovine Interferon-Tau Activates Type I interferon-Associated Janus-signal Transducer in HPV16-positive Tumor Cell
Geny Fierros-Zárate, Clarita Olvera, Gustavo Salazar-Guerrero, Ausencio Morales-Ortega, Fernando Reyna, Eva Hernández-Márquez, Eduardo Guzmán-Olea, Ana I. Burguete-García, Vicente Madrid-Marina, Oscar Peralta-Zaragoza, Marilú Chávez-Castillo, Víctor Hugo Bermúdez-Morales
J. Cancer 2020; 11(16): 4754-4761. doi:10.7150/jca.33527
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

miR-532-3p Inhibits Proliferation and Promotes Apoptosis of Lymphoma Cells by Targeting β-Catenin
Yan Liu, Qiuying Li, Yongzhou Dai, Tinghui Jiang, Yongming Zhou
J. Cancer 2020; 11(16): 4762-4770. doi:10.7150/jca.45684
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

LncRNA H19-Derived miR-675-3p Promotes Epithelial-Mesenchymal Transition and Stemness in Human Pancreatic Cancer Cells by targeting the STAT3 Pathway
Feng Wang, Long Rong, Zhengkui Zhang, Mingzhe Li, Ling Ma, Yongsu Ma, Xuehai Xie, Xiaodong Tian, Yinmo Yang
J. Cancer 2020; 11(16): 4771-4782. doi:10.7150/jca.44833
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Long noncoding RNA PANDAR inhibits the development of lung cancer by regulating autophagy and apoptosis pathways
Lan Zhang, Yuanhang Wang, Shengyuan Xia, Lei Yang, Di Wu, Yifeng Zhou, Jiachun Lu
J. Cancer 2020; 11(16): 4783-4790. doi:10.7150/jca.45291
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

NK homeobox 2.2 functions as tumor suppressor in colorectal cancer due to DNA methylation
Yuan He, Xiao-Yun Liu, Rui Gong, Kun-Wei Peng, Rong-Bin Liu, Fang Wang
J. Cancer 2020; 11(16): 4791-4800. doi:10.7150/jca.43665
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Nei Endonuclease VIII-like 2 Gene rs8191670 Polymorphism affects the Sensitivity of Non-small Cell Lung Cancer to Cisplatin by binding with MiR-548a
Wei He, Lina Pang, Shuai Gong, Xin Wang, Lixia Hou
J. Cancer 2020; 11(16): 4801-4809. doi:10.7150/jca.47495
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Borneol promotes apoptosis of Human Glioma Cells through regulating HIF-1a expression via mTORC1/eIF4E pathway
Zeng Wang, Qinglin Li, Liang Xia, Xia Li, Caixing Sun, Qiong Wang, Xinjun Cai, Guonong Yang
J. Cancer 2020; 11(16): 4810-4822. doi:10.7150/jca.45304
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Research trends on the relationship between Microbiota and Gastric Cancer: A Bibliometric Analysis from 2000 to 2019
Tongchao Zhang, Xiaolin Yin, Xiaorong Yang, Jinyu Man, Qiufeng He, Qiyun Wu, Ming Lu
J. Cancer 2020; 11(16): 4823-4831. doi:10.7150/jca.44126
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Downregulation of miR-1 in colorectal cancer promotes radioresistance and aggressive phenotypes
Yong Wu, Ning Pu, Wenzhao Su, Xiaodong Yang, Chungen Xing
J. Cancer 2020; 11(16): 4832-4840. doi:10.7150/jca.44753
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Application of cAMP-dependent catalytic subunit β (PRKACB) Low Expression in Predicting Worse Overall Survival: A Potential Therapeutic Target for Colorectal Carcinoma
Xiaoya Yao, Weixian Hu, Jie Zhang, Chengzhi Huang, Haibi Zhao, Xueqing Yao
J. Cancer 2020; 11(16): 4841-4850. doi:10.7150/jca.46156
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Overexpression of METTL3 associated with the metabolic status on 18F-FDG PET/CT in patients with Esophageal Carcinoma
Xu-Sheng Liu, Ling-Ling Yuan, Yan Gao, Lu-Meng Zhou, Jian-Wei Yang, Zhi-Jun Pei
J. Cancer 2020; 11(16): 4851-4860. doi:10.7150/jca.44754
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

The Prevalence and associated Factors for Liver Metastases, Development and Prognosis in newly diagnosed Epithelial Ovarian Cancer: A large Population-Based Study from the SEER Database
Iftikhar Hussain, Jiaqin Xu, Kui Deng, Noor-ul-Amin, Ce Wang, Yue Huang, Shuang Li, Kang Li
J. Cancer 2020; 11(16): 4861-4869. doi:10.7150/jca.40590
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Identification of the Mutational Landscape of Gynecological Malignancies
Suresh Chava, Romi Gupta
J. Cancer 2020; 11(16): 4870-4883. doi:10.7150/jca.46174
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Plasma Exosomal miRNA-139-3p is a Novel Biomarker of Colorectal Cancer
Wanchao Liu, Dianyu Yang, Longmei Chen, Qingqing Liu, Wenhui Wang, Zhenghua Yang, Anquan Shang, Wenqiang Quan, Dong Li
J. Cancer 2020; 11(16): 4899-4906. doi:10.7150/jca.45548
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Glycolysis is suppressed by DCZ0801-induced inactivation of the Akt/mTOR pathway in Multiple Myeloma
Qilin Feng, Qingchun Yao, Bo Li, Yongsheng Xie, Hui Zhang, Zhijian Xu, Kang Lu, Ke Hu, Yao Cheng, Bingqing Shi, Cheng Huang, Liping Li, Xiaosong Wu, Shanxi You, Jumei Shi, Weiliang Zhu
J. Cancer 2020; 11(16): 4907-4916. doi:10.7150/jca.45146
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

EXO1 Plays a Carcinogenic Role in Hepatocellular Carcinoma and is related to the regulation of FOXP3
Guang Yang, Keshuai Dong, Zunyi Zhang, Erlei Zhang, Binyong Liang, Xiaoping Chen, Zhiyong Huang
J. Cancer 2020; 11(16): 4917-4932. doi:10.7150/jca.40673
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Reviews

CYP1B1 gene: Implications in glaucoma and cancer
Arwa Alsubait, Wadha Aldossary, Mamoon Rashid, Amani Algamdi, Bahauddeen M. Alrfaei
J. Cancer 2020; 11(16): 4652-4661. doi:10.7150/jca.42669
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Recent Progress for the Techniques of MRI-Guided Breast Interventions and their applications on Surgical Strategy
Peng Gao, Xiangyi Kong, Ying Song, Yan Song, Yi Fang, Han Ouyang, Jing Wang
J. Cancer 2020; 11(16): 4671-4682. doi:10.7150/jca.46329
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Immune Microenvironment of Thyroid Cancer
Hongyu Yin, Yemei Tang, Yujia Guo, Shuxin Wen
J. Cancer 2020; 11(16): 4884-4896. doi:10.7150/jca.44506
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Erratum

Correction: MiR-940 inhibits TGF-β-induced epithelial-mesenchymal transition and cell invasion by targeting Snail in non-small cell lung cancer
Kanqiu Jiang, Ting Zhao, Mingjing Shen, Fuquan Zhang, Shanzhou Duan, Zhe Lei, Yongbing Chen
J. Cancer 2020; 11(16): 4897-4898. doi:10.7150/jca.48686
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]