Previous issue | Archive   

Volume 12 (18); 2021

Research Papers

toc.jpg

MicroRNA Profiling of Morphologically Heterogeneous Clear Cell Renal Cell Carcinoma
Alessio Giubellino, Christopher J. Ricketts, Vanessa Moreno, W. Marston Linehan, Maria J. Merino
J. Cancer 2021; 12(18): 5375-5384. doi:10.7150/jca.52310
[Abstract] [Full text] [PDF]


toc.jpg

Mutation SVCT2 promotes cell proliferation, invasion and migration in colorectal cancer
Sang-Soo Park, Yea Seong Ryu, Dong-In Koh, Seung-Woo Hong, Jai-Hee Moon, Jae-Sik Shin, Mi Jin Kim, Do Yeon Kim, Jun Ki Hong, Eun Ho Kim, Hong-Rae Jeong, Yoon Sun Park, Joseph Kim, Dong Min Kim, Hyeseon Yun, Joo-Yeon Shin, Dong-Hoon Jin
J. Cancer 2021; 12(18): 5385-5393. doi:10.7150/jca.57463
[Abstract] [Full text] [PDF]


toc.jpg

MiR-301a-5p/SCIN promotes gastric cancer progression via regulating STAT3 and NF-κB signaling
Yingying Huang, Xiaoxiao Du, Xiangliu Chen, Chuanzhi Chen, Haiyong Wang, Yan Yang, Lisong Teng
J. Cancer 2021; 12(18): 5394-5403. doi:10.7150/jca.59747
[Abstract] [Full text] [PDF]


toc.jpg

PSD3 is an oncogene that promotes proliferation, migration, invasion, and G1/S transition while inhibits apoptotic in papillary thyroid cancer
Lingli Jin, Danni Zheng, Adheesh Bhandari, Danxiang Chen, Erjie Xia, Yaoyao Guan, Jialiang Wen, Ouchen Wang
J. Cancer 2021; 12(18): 5413-5422. doi:10.7150/jca.60885
[Abstract] [Full text] [PDF]


toc.jpg

Serial surveillance by circulating tumor DNA profiling after chimeric antigen receptor T therapy for the guidance of r/r diffuse large B cell lymphoma precise treatment
Linghui Zhou, Houli Zhao, Yang Shao, Xin Chen, Ruimin Hong, Linqin Wang, Fang Ni, Arnon Nagler, Yongxian Hu, He Huang
J. Cancer 2021; 12(18): 5423-5431. doi:10.7150/jca.60390
[Abstract] [Full text] [PDF]


toc.jpg

GNS561, a New Autophagy Inhibitor Active against Cancer Stem Cells in Hepatocellular Carcinoma and Hepatic Metastasis from Colorectal Cancer
Sonia Brun, Jean-Marc Pascussi, Elena Patricia Gifu, Eloïne Bestion, Zuzana Macek-Jilkova, Guanxiong Wang, Firas Bassissi, Soraya Mezouar, Jérôme Courcambeck, Philippe Merle, Thomas Decaens, Julie Pannequin, Philippe Halfon, Claude Caron de Fromentel
J. Cancer 2021; 12(18): 5432-5438. doi:10.7150/jca.58533
[Abstract] [Full text] [PDF]


toc.jpg

SLC34A2 Up-regulation And SLC4A4 Down-regulation Correlates With Invasion, Metastasis, And The MAPK Signaling Pathway In Papillary Thyroid Carcinomas
Fengyan Huang, Haitao Wang, Juan Xiao, Chunchun Shao, Yong Zhou, Wei Cong, Maosong Gong, Jingfu Sun, Liqun Shan, Zhanyu Hao, Lihua Wang, Shouluan Ding, Zhigang Yu, Jianing Liu, Hongying Jia
J. Cancer 2021; 12(18): 5439-5453. doi:10.7150/jca.56730
[Abstract] [Full text] [PDF]


toc.jpg

The Expression of CLDN6 in Hepatocellular Carcinoma Tissue and the Effects of CLDN6 on Biological Phenotypes of Hepatocellular Carcinoma Cells
Yan Lu, Qihua Dang, Yin Bo, Xuejin Su, Liping Wang, Jiaqi Sun, Junyuan Wei, Chengshi Quan, Yanru Li
J. Cancer 2021; 12(18): 5454-5463. doi:10.7150/jca.55727
[Abstract] [Full text] [PDF]


toc.jpg

Sirt3 Promoted DNA Damage Repair and Radioresistance Through ATM-Chk2 in Non-small Cell Lung Cancer Cells
Kun Cao, Yuanyuan Chen, Songyun Zhao, Yijuan Huang, Tingting Liu, Hu Liu, Bailong Li, Jianguo Cui, Jianming Cai, Chong Bai, Yanyong Yang, Fu Gao
J. Cancer 2021; 12(18): 5464-5472. doi:10.7150/jca.53173
[Abstract] [Full text] [PDF]


toc.jpg

DNA methylation mediated down-regulation of ANGPTL4 promotes colorectal cancer metastasis by activating the ERK pathway
Kunning Zhang, Zhiwei Zhai, Sanshui Yu, Yu Tao
J. Cancer 2021; 12(18): 5473-5485. doi:10.7150/jca.52338
[Abstract] [Full text] [PDF]

Review

toc.jpg

WFDC Protein: A Promising Diagnosis Biomarker of Ovarian Cancer
Chen Zhang, Haoyue Hu, Xiaoyan Wang, Yajuan Zhu, Ming Jiang
J. Cancer 2021; 12(18): 5404-5412. doi:10.7150/jca.57880
[Abstract] [Full text] [PDF]