Issue cover v8i4

Previous issue | Next issue | Archive | Cover PDF   

Volume 8 (4); 2017

Research Papers

Efficacy of Cabazitaxel Treatment in Metastatic Castration Resistant Prostate Cancer in Second and Later Lines. An Experience from Two German Centers
Stefanie Zschäbitz, Sonia Vallet, Boris Hadaschik, Daniel Debatin, Stefan Fuxius, Andreas Karcher, Sascha Pahernik, Cathleen Spath, Stefan Duensing, Dirk Jäger, Markus Hohenfellner, Carsten Grüllich
J. Cancer 2017; 8(4): 507-512. doi:10.7150/jca.17644
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Upregulated long non-coding RNA LINC00152 expression is associated with progression and poor prognosis of tongue squamous cell carcinoma
Jianjun Yu, Yan Liu, Can Guo, Shanshan Zhang, Zhaojian Gong, Yanyan Tang, Liting Yang, Yi He, Yu Lian, Xiayu Li, Hao Deng, Qianjin Liao, Xiaoling Li, Yong Li, Guiyuan Li, Zhaoyang Zeng, Wei Xiong, Xinming Yang
J. Cancer 2017; 8(4): 523-530. doi:10.7150/jca.17510
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Association of Genetic Polymorphisms in the LncRNAs with Gastric Cancer Risk in a Chinese Population
Bang-Shun He, Hui-Ling Sun, Tao Xu, Yu-Qin Pan, Kang Lin, Tian-Yi Gao, Zhen-Yu Zhang, Shu-Kui Wang
J. Cancer 2017; 8(4): 531-536. doi:10.7150/jca.17519
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Differentiation by NK cells is a prerequisite for effective targeting of cancer stem cells/poorly differentiated tumors by chemopreventive and chemotherapeutic drugs
Anna Kozlowska, Paytsar Topchyan, Kawaljit Kaur, Han-Ching Tseng, Antonia Teruel, Toru Hiraga, Anahid Jewett
J. Cancer 2017; 8(4): 537-554. doi:10.7150/jca.15989
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Combined Targeting of mTOR and Akt Using Rapamycin and MK-2206 in The Treatment of Tuberous Sclerosis Complex
Shuang Ji, Wei Lin, Li Wang, Zhaofei Ni, Fuquan Jin, Xiaojun Zha, Guanghe Fei
J. Cancer 2017; 8(4): 555-562. doi:10.7150/jca.17205
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Chemoradiotherapy for Synchronous Multiple Primary Cancers with Esophageal Squamous Cell Carcinoma: a Case-control Study
Qi-Wen Li, Yu-Jia Zhu, Wen-Wen Zhang, Han Yang, Yao Liang, Yong-Hong Hu, Bo Qiu, Meng-Zhong Liu, Hui Liu
J. Cancer 2017; 8(4): 563-569. doi:10.7150/jca.17408
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Proteomic Characterization Reveals a Molecular Portrait of Nasopharyngeal Carcinoma Differentiation
Zhefeng Xiao, Maoyu Li, Guoqing Li, Ying Fu, Fang Peng, Yongheng Chen, Zhuchu Chen
J. Cancer 2017; 8(4): 570-577. doi:10.7150/jca.17414
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

A Comprehensive NGS Data Analysis of Differentially Regulated miRNAs, piRNAs, lncRNAs and sn/snoRNAs in Triple Negative Breast Cancer
Srinivas V Koduru, Amit K Tiwari, Ashley Leberfinger, Sprague W Hazard, Yuka Imamura Kawasawa, Milind Mahajan, Dino J Ravnic
J. Cancer 2017; 8(4): 578-596. doi:10.7150/jca.17633
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Efficacy of Second-line Tyrosine Kinase Inhibitors in the Treatment of Metastatic Advanced Non-small-cell Lung Cancer Harboring Exon 19 and 21 EGFR Mutations
Zhen Zheng, Xiance Jin, Baochai Lin, Huafang Su, Hanbin Chen, Shaoran Fei, Lihao Zhao, Xia Deng, Deyao Xie, Congying Xie
J. Cancer 2017; 8(4): 597-605. doi:10.7150/jca.16959
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Immunization-based scores as independent prognostic predictors in soft tissue sarcoma patients
Shan-Shan Jiang, Long Jiang, De-Sheng Weng, Yuan-fang Li, Qiu-Zhong Pan, Jing-Jing Zhao, Yan Tang, Zhi-Wei Zhou, Jian-Chuan Xia
J. Cancer 2017; 8(4): 606-616. doi:10.7150/jca.17356
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

MicroRNA-200a inhibits cell growth and metastasis by targeting Foxa2 in hepatocellular carcinoma
Shu-ying Chen, De-ning Ma, Qiu-dan Chen, Jing-jun Zhang, Yue-ru Tian, Zhi-cheng Wang, Hao Cai, Yong Lin, Hui-chuan Sun
J. Cancer 2017; 8(4): 617-625. doi:10.7150/jca.17394
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Sine Oculis Homeobox Homolog 1 Regulates Mitochondrial Apoptosis Pathway Via Caspase-7 In Gastric Cancer Cells
Peizhun Du, Jing Zhao, Jing Wang, Yongchao Liu, Hong Ren, Rajan Patel, Cheng'en Hu, Wenhong Zhang, Guangjian Huang
J. Cancer 2017; 8(4): 636-645. doi:10.7150/jca.16018
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

mRNA and methylation profiling of radioresistant esophageal cancer cells: the involvement of Sall2 in acquired aggressive phenotypes
Judong Luo, Wenjie Wang, Yiting Tang, Dandan Zhou, Yi Gao, Qi Zhang, Xifa Zhou, Hui Zhu, Ligang Xing, Jinming Yu
J. Cancer 2017; 8(4): 646-656. doi:10.7150/jca.15652
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

The Prognostic Impact of the Carcinoembryonic Antigen in Ampullary Cancer - A Retrospective Single Center Study
Hannah Fuellgraf, Oliver Schilling, Zon Weng Lai, Birte Kulemann, Sylvia Timme, Frank Makowiec, Jasmin H. Shahinian, Jens Hoeppner, Martin Werner, Ulrich T. Hopt, Ulrich F. Wellner, Peter Bronsert
J. Cancer 2017; 8(4): 657-664. doi:10.7150/jca.16200
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Overexpression of G6PD Represents a Potential Prognostic Factor in Clear Cell Renal Cell Carcinoma
Qiao Zhang, Xiaojia Yi, Zhe Yang, Qiaoqiao Han, Xuesong Di, Fufei Chen, Yanling Wang, Zihan Yi, Yingmin Kuang, Yuechun Zhu
J. Cancer 2017; 8(4): 665-673. doi:10.7150/jca.16858
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

TNM Staging Matched-pair Comparison of Surgery After Neoadjuvant Chemoradiotherapy, Surgery Alone and Definitive Chemoradiotherapy for Thoracic Esophageal Squamous Cell Carcinoma
ShiLiang Liu, Bo Qiu, GuangYu Luo, Ying Liang, YuZhen Zheng, ZhaoLin Chen, KongJia Luo, Mian Xi, Qing Liu, YongHong Hu, Qun Li, JianHua Fu, MengZhong Liu, Hong Yang, Hui Liu
J. Cancer 2017; 8(4): 683-690. doi:10.7150/jca.17048
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Predictive Value of UGT1A1*28 Polymorphism In Irinotecan-based Chemotherapy
Xing-Han Liu, Jun Lu, Wei Duan, Zhi-Ming Dai, Meng Wang, Shuai Lin, Peng-Tao Yang, Tian Tian, Kang Liu, Yu-Yao Zhu, Yi Zheng, Qian-Wen Sheng, Zhi-Jun Dai
J. Cancer 2017; 8(4): 691-703. doi:10.7150/jca.17210
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Reviews

Molecular Subtyping of Pancreatic Cancer: Translating Genomics and Transcriptomics into the Clinic
Yongxing Du, Bangbo Zhao, Ziwen Liu, Xiaoxia Ren, Wenjing Zhao, Zongze Li, Lei You, Yupei Zhao
J. Cancer 2017; 8(4): 513-522. doi:10.7150/jca.17622
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

The NOR1/OSCP1 proteins in cancer: from epigenetic silencing to functional characterization of a novel tumor suppressor
Mei Yi, Jianbo Yang, Wenjuan Li, Xiaoling Li, Wei Xiong, James B. McCarthy, Guiyuan Li, Bo Xiang
J. Cancer 2017; 8(4): 626-635. doi:10.7150/jca.17579
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Fibronectin: How Its Aberrant Expression in Tumors May Improve Therapeutic Targeting
Jennifer Peyling Wang, Abigail Hielscher
J. Cancer 2017; 8(4): 674-682. doi:10.7150/jca.16901
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]