Issue cover v11i11

Previous issue | Next issue | Archive | Cover PDF   

Volume 11 (11); 2020

Research Papers

Riluzole Enhances the Response of Human Nasopharyngeal Carcinoma Cells to Ionizing Radiation via ATM/P53 Signalling Pathway
Lu Sun, Cheng Wu, Jun Ming, Xin Nie, Ergang Guo, Wei Zhang, Guoqing Hu
J. Cancer 2020; 11(11): 3089-3098. doi:10.7150/jca.41217
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

The Status of the EGFR T790M Mutation is associated with the Clinical Benefits of Osimertinib Treatment in Non-small Cell Lung Cancer Patients: A Meta-Analysis
Zhe Zhao, Lu Li, Zhijie Wang, Jianchun Duan, Hua Bai, Jie Wang
J. Cancer 2020; 11(11): 3106-3113. doi:10.7150/jca.38411
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Anti-tumor Activity of Bufalin by Inhibiting c-MET Mediated MEK/ERK and PI3K/AKT Signaling Pathways in Gallbladder Cancer
Liqiang Qian, Haoyuan Su, Gang Wang, Bin Li, Genhai Shen, Quangen Gao
J. Cancer 2020; 11(11): 3114-3123. doi:10.7150/jca.38393
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Peroxiredoxins and Immune Infiltrations in Colon Adenocarcinoma: Their Negative Correlations and Clinical Significances, an In Silico Analysis
Xiuzhi Zhang, Fenglan Gao, Ningning Li, Jinzhong Zhang, Liping Dai, Hongmei Yang
J. Cancer 2020; 11(11): 3124-3143. doi:10.7150/jca.38057
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Gastrointestinal toxic effects in patients with cancer receiving platinum-based therapy
Hamzah Abu-Sbeih, Niharika Mallepally, Ryan Goldstein, Ellie Chen, Tenglong Tang, Uzoamaka K. Dike, Mazen Al-Asadi, Shannon Westin, Daniel Halperin, Yinghong Wang
J. Cancer 2020; 11(11): 3144-3150. doi:10.7150/jca.37777
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Overexpression of DUSP6 enhances chemotherapy-resistance of ovarian epithelial cancer by regulating the ERK signaling pathway
Yan Gao, Hui Li, Qing Han, Yuan Li, Tongxia Wang, Cuiyu Huang, Yiqing Mao, Xi Wang, Qun Zhang, Junrui Tian, David M. Irwin, Huanran Tan, Hongyan Guo
J. Cancer 2020; 11(11): 3151-3164. doi:10.7150/jca.37267
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Combined Preoperative LMR and CA125 for Prognostic Assessment of Ovarian Cancer
Ying Tang, Hui-quan Hu, Fang-xiang Tang, Dan Lin, Rui Shen, Li Deng, Ya-lan Tang, Li-hong Deng, Mi Zhou, Jun Li, Bin Su, Fan Xu
J. Cancer 2020; 11(11): 3165-3171. doi:10.7150/jca.42477
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

TBX2 Expression predicts Tumor Recurrence and Adjuvant Chemotherapy Benefits in Gastric Cancer Patients following R0 Resection: a proposed approach for risk stratification
Jun Lu, Yu Xu, Yao-hui Wang, Xiao-yan Huang, Yuan Wu, Jian-wei Xie, Jia-bin Wang, Jian-xian Lin, Ping Li, Chao-hui Zheng, Ai-min Huang, Chang-ming Huang
J. Cancer 2020; 11(11): 3172-3179. doi:10.7150/jca.34929
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

The long-term outcomes in adolescent and young adult patients with colorectal cancer -A multicenter large-scale cohort study
Yujiro Nakayama, Hiroshi Kobayashi, Hidetaka Kawamura, Rie Matsunaga, Yukitoshi Todate, Yoshinao Takano, Keiichi Takahashi, Shinichi Yamauchi, Kenichi Sugihara, Michitaka Honda
J. Cancer 2020; 11(11): 3180-3185. doi:10.7150/jca.36721
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Association of benign gynaecological diseases and risk of endometrial and ovarian cancers
Fanghua Shen, Yang Liu, Luling Lin, Min Zhao, Qi Chen
J. Cancer 2020; 11(11): 3186-3191. doi:10.7150/jca.39626
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Patients with non-colorectal cancers may be at elevated risk of colorectal neoplasia
Hamzah Abu-Sbeih, Faisal S. Ali, Wei Qiao, Phillip Lum, Mehnaz A. Shafi, Robert S. Bresalier, Ernest Hawk, Gottumukkala S. Raju, Yinghong Wang
J. Cancer 2020; 11(11): 3192-3198. doi:10.7150/jca.40724
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

miR-204-5p Suppress Lymph Node Metastasis via Regulating CXCL12 and CXCR4 in Gastric Cancer
Juan Zhang, Ling Xing, Hongwei Xu, Kaixuan Wang, Junjun She, Feiyu Shi, Hongyu Wu, Yongjie Sun, Jun Gao, Shuixiang He
J. Cancer 2020; 11(11): 3199-3206. doi:10.7150/jca.33273
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

The immune infiltration in clear cell Renal Cell Carcinoma and their clinical implications: A study based on TCGA and GEO databases
Qiufeng Pan, Longwang Wang, Shuaishuai Chai, Hao Zhang, Bing Li
J. Cancer 2020; 11(11): 3207-3215. doi:10.7150/jca.37285
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

MicroRNA-129-2-3p directly targets Wip1 to suppress the proliferation and invasion of intrahepatic cholangiocarcinoma
Chen Chen, Jinqiong Jiang, Meng Fang, Lei Zhou, Yongzhi Chen, Jia Zhou, Yinghui Song, Gaoying Kong, Bao Zhang, Bo Jiang, Hao Li, Chuang Peng, Sulai Liu
J. Cancer 2020; 11(11): 3216-3224. doi:10.7150/jca.41492
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Clinical Significance of the Radiological Relationship between the Tumor and the main blood vessels in Enneking IIB Osteosarcoma of the extremities
Qinglin Jin, Xianbiao Xie, Hao Yao, Lili Wen, Hongbo Li, Dongming Lv, Ziliang Zeng, Yongqian Wang, Changye Zou, Junqiang Yin, Gang Huang, Bo Wang, Jingnan Shen
J. Cancer 2020; 11(11): 3235-3245. doi:10.7150/jca.42341
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

The JAM-B/c-src/MMP9 pathway is associated with progression and regulates the invasion of pancreatic cancer
Wunai Zhang, Rui He, Shuo Chen, Li Zhang, Gang Cao, Wenbin Yang, Junhui Li
J. Cancer 2020; 11(11): 3246-3255. doi:10.7150/jca.40953
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

High level of H3K4 tri-methylation modification predicts poor prognosis in esophageal cancer
Xu-Dong Ye, Bai-Quan Qiu, Dian Xiong, Xu Pei, Na Jie, Hua Xu, Shu-Qiang Zhu, Xiang Long, Zheng Xu, Hai-Bo Wu, Jian-Jun Xu, You-Sheng Huang, Yong-Bing Wu
J. Cancer 2020; 11(11): 3256-3263. doi:10.7150/jca.36801
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

The dual role of BI 2536, a small-molecule inhibitor that targets PLK1, in induction of apoptosis and attenuation of autophagy in neuroblastoma cells
Zhiheng Li, Chun Yang, Xiaolu Li, Xiaojuan Du, Yanfang Tao, Junli Ren, Fang Fang, Yi Xie, Mei Li, Guanghui Qian, Lixiao Xu, Xu Cao, Yi Wu, Haitao Lv, Shaoyan Hu, Jun Lu, Jian Pan
J. Cancer 2020; 11(11): 3274-3287. doi:10.7150/jca.33110
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Strategic Trastuzumab Mediated Crosslinking Driving Concomitant HER2 and HER3 Endocytosis and Degradation in Breast Cancer
Jennifer Mary Wymant, Edward John Sayers, Duncan Muir, Arwyn Tomos Jones
J. Cancer 2020; 11(11): 3288-3302. doi:10.7150/jca.32470
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

A Preoperative Risk Prediction Model for Lymph Node Examination of Stage I-III Colon Cancer Patients: A Population-Based Study
Yuliuming Wang, Xu Guan, Yukun Zhang, Zhixun Zhao, Zhifeng Gao, Haipeng Chen, Weiyuan Zhang, Zheng Liu, Zheng Jiang, Yinggang Chen, Guiyu Wang, Xishan Wang
J. Cancer 2020; 11(11): 3303-3309. doi:10.7150/jca.41056
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Severe loss of visceral fat and skeletal muscle after chemotherapy predicts poor prognosis in metastatic gastric cancer patients without gastrectomy
Wanjing Feng, Mingzhu Huang, Xiaoying Zhao, Siyuan Chen, Chenchen Wang, Jinjia Chang, Weijian Guo, Zhiyu Chen, Hui Zhu, Xiaodong Zhu
J. Cancer 2020; 11(11): 3310-3317. doi:10.7150/jca.37270
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Circular RNA MAN2B2 promotes cell proliferation of hepatocellular carcinoma cells via the miRNA-217/MAPK1 axis
Xiaoying Fu, Juanjuan Zhang, Xing He, Xu Yan, Jian Wei, Min Huang, Yaya Liu, Weijian Lin, Hongxing Hu, Lei liu
J. Cancer 2020; 11(11): 3318-3326. doi:10.7150/jca.36500
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Early Adverse Events predict Survival Outcomes in HER2-positive Advanced Breast Cancer Patients treated with Lapatinib plus Capecitabine
Fang L.I. Ang, Andrew Rowland, Natansh D. Modi, Ross A. McKinnon, Michael J. Sorich, Ashley M. Hopkins
J. Cancer 2020; 11(11): 3327-3333. doi:10.7150/jca.41996
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Prevalence and Genotyping of Cryptosporidium parvum in Gastrointestinal Cancer Patients
Nan Zhang, Xiuyan Yu, Hongbo Zhang, Lianying Cui, Xiaoou Li, Xiaowei Zhang, Pengtao Gong, Jianhua Li, Ziyi Li, Xiaocen Wang, Xin Li, Ting Li, Xiaofeng Liu, Yanhui Yu, Xichen Zhang
J. Cancer 2020; 11(11): 3334-3339. doi:10.7150/jca.42393
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

The Proportion and Prognostic Significance of T-Regulatory Cells in Patients with Gynecological Cancers: A Systematic Review and Meta-Analysis
Jiali Hu, Xirong Wu, Pengzhu Huang, Fei Teng, Yingmei Wang, Fengxia Xue
J. Cancer 2020; 11(11): 3340-3348. doi:10.7150/jca.42472
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Analysis of lncRNA, miRNA and mRNA-associated ceRNA networks and identification of potential drug targets for drug-resistant non-small cell lung cancer
Xiangzhen Kong, Shousen Hu, Yongliang Yuan, Yue Du, Zijia Zhu, Zhizhen Song, Shanshan Lu, Chang Zhao, Dan Yan
J. Cancer 2020; 11(11): 3357-3368. doi:10.7150/jca.40729
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Down-regulation of Long Non-coding RNA LINC01554 in Hepatocellular Cancer and its Clinical Significance
Yuan Ding, Zhongquan Sun, Sitong Zhang, Yining Chen, Bo Zhou, Guogang Li, Qiang Sun, Dongkai Zhou, Yao Ge, Sheng Yan, Weilin Wang
J. Cancer 2020; 11(11): 3369-3374. doi:10.7150/jca.40512
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

miR-488-3p sponged by circ-0000495 and mediated upregulation of TROP2 in head and neck squamous cell carcinoma development
Yanru Hao, Dejun Zhang, Yingyuan Guo, Zeming Fu, Duojiao Yu, Guofang Guan
J. Cancer 2020; 11(11): 3375-3386. doi:10.7150/jca.40339
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Transcriptional Regulation of Latency-Associated Transcripts (LATs) of Herpes Simplex Viruses
Ying Zhang, Qiang Xin, Jun-Yi Zhang, Ying-Ying Wang, Jun-Ting Cheng, Wen-Qi Cai, Zi-Wen Han, Yang Zhou, Shu-Zhong Cui, Xiao-Chun Peng, Xian-Wang Wang, Zhaowu Ma, Ying Xiang, Xiu-Lan Su, Hong-Wu Xin
J. Cancer 2020; 11(11): 3387-3399. doi:10.7150/jca.40186
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Overexpression of Epcam and CD133 Correlates with Poor Prognosis in Dual-phenotype Hepatocellular Carcinoma
Jie Zhang, Ya-Peng Qi, Ning Ma, Fei Lu, Weng-Feng Gong, Bin Chen, Liang Ma, Jian-Hong Zhong, Bang-De Xiang, Le-Qun Li
J. Cancer 2020; 11(11): 3400-3406. doi:10.7150/jca.41090
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Sex Differences and Adverse Effects between Chemotherapy and Immunotherapy for Non-Small Cell Lung Cancer
Theodora Tsiouda, Chrisanthi Sardeli, Konstantinos Porpodis, Maria Pilikidou, Georgios Apostolidis, Krystallia Kyrka, Angeliki Miziou, Konstantina Kyrka, Zoi Tsingerlioti, Souzana Papadopoulou, Anta Heva, Charilaos Koulouris, Dimitrios Giannakidis, Konstantina Boniou, Isaak Kesisoglou, Anastasios Vagionas, Christoforos Kosmidis, Christina Sevva, George Papazisis, Alexandru Marian Goganau, Konstantinos Sapalidis, Kosmas Tsakiridis, Stavros Tryfon, Michalis Platanas, Sofia Baka, Bojan Zaric, Branislav Perin, Savvas Petanidis, Paul Zarogoulidis
J. Cancer 2020; 11(11): 3407-3415. doi:10.7150/jca.40196
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Reviews

Relationship between Aurora-A V57I Polymorphism and the Risk of Cancer: A Meta-Analysis and Trial Sequential Analysis
Guangyuan Chen, Cong Hu, Yuxuan Song, Mengxi Xiu, Yiling Zhang, Penghui Lai, Yunyan Li, Xiaoqiang Liu, Peng Huang
J. Cancer 2020; 11(11): 3225-3234. doi:10.7150/jca.40567
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Early Diagnosis of Prostate Cancer from the Perspective of Chinese Physicians
Wei Yu, Liqun Zhou
J. Cancer 2020; 11(11): 3264-3273. doi:10.7150/jca.36697
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Histone methyltransferase SETD2: a potential tumor suppressor in solid cancers
Rui Chen, Wei-qing Zhao, Cheng Fang, Xin Yang, Mei Ji
J. Cancer 2020; 11(11): 3349-3356. doi:10.7150/jca.38391
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Short Research Paper

Fibronectin in the Tumor Microenvironment Activates a TLR4-dependent Inflammatory Response in Lung Cancer Cells
Christina Cho, Carol Horzempa, Christine M. Longo, Donna M. Peters, David M. Jones, Paula J. McKeown-Longo
J. Cancer 2020; 11(11): 3099-3105. doi:10.7150/jca.39771
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]