Issue cover v9i18

Previous issue | Next issue | Archive | Cover PDF   

Volume 9 (18); 2018

Research Papers

Distribution and Clinical Utility of the 21-gene Recurrence Score in Pure Mucinous Breast Cancer Patients: a case-control study
Wei Wang, Xiaosong Chen, Lin Lin, Xiaochun Fei, David H. Garfield, Jin Hong, Weiqi Gao, Siji Zhu, Jiayi Wu, Ou Huang, Jianrong He, Yafen Li, Li Zhu, Weiguo Chen, Kunwei Shen
J. Cancer 2018; 9(18): 3216-3224. doi:10.7150/jca.27291
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Molecular Characterization of HBV DNA Integration in Patients with Hepatitis and Hepatocellular Carcinoma
Liu Yang, Song Ye, Xinyi Zhao, Liyan Ji, Yinxin Zhang, Pingyu Zhou, Jun Sun, Yanfang Guan, Yingxin Han, Chao Ni, Xiaoge Hu, Weilong Liu, Haiyan Wang, Boping Zhou, Jian Huang
J. Cancer 2018; 9(18): 3225-3235. doi:10.7150/jca.26052
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Establishment and Characterization of gc-006-03, a Novel Human Signet Ring Cell Gastric Cancer Cell Line Derived from Metastatic Ascites
Xinyu Su, Yiqi Xue, Jingsun Wei, Xinying Huo, Yang Gong, Honghong Zhang, Rongbo Han, Yuetong Chen, Hong Chen, Jinfei Chen
J. Cancer 2018; 9(18): 3236-3246. doi:10.7150/jca.26051
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Scutellarin induces apoptosis and autophagy in NSCLC cells through ERK1/2 and AKT Signaling Pathways in vitro and in vivo
ChaoYue Sun, CaiYun Li, XiaoFeng Li, Ying Zhu, ZuQing Su, XieQi Wang, QingLian He, GuangJuan Zheng, Bing Feng
J. Cancer 2018; 9(18): 3247-3256. doi:10.7150/jca.25921
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Comparison of treatment plan quality of VMAT for esophageal carcinoma with: flattening filter beam versus flattening filter free beam
Wen-zhao Sun, Li Chen, Xin Yang, Bin Wang, Xiao-wu Deng, Xiao-yan Huang
J. Cancer 2018; 9(18): 3263-3268. doi:10.7150/jca.26044
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

The effect of Hsa_circ_0001451 in clear cell renal cell carcinoma cells and its relationship with clinicopathological features
Gang Wang, Wei Xue, Wengang Jian, Panhong Liu, Zichun Wang, Changlin Wang, Haoming Li, Yipeng Yu, Daming Zhang, Cheng Zhang
J. Cancer 2018; 9(18): 3269-3277. doi:10.7150/jca.25902
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

The Expression of FAP in Hepatocellular Carcinoma Cells is Induced by Hypoxia and Correlates with Poor Clinical Outcomes
Baojia Zou, Xialei Liu, Baimeng Zhang, Yihang Gong, Chaonong Cai, Peiping Li, Jiafan Chen, Shan Xing, Jianxu Chen, Siqi Peng, Bibesh Pokhrel, Lei Ding, Linjuan Zeng, Jian Li
J. Cancer 2018; 9(18): 3278-3286. doi:10.7150/jca.25775
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Two Nomograms to Select Hepatocellular Carcinoma Patients with Macroscopic Vascular Invasion for Hepatic Resection
Yiquan Jiang, Hui Tang, Zixian Wang, Yuanjing Sun, Wei Meng, Guoying Wang, Hua Li, Shuhong Yi, Genshu Wang, Yang Yang, Guihua Chen
J. Cancer 2018; 9(18): 3287-3294. doi:10.7150/jca.25899
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Prognostic value of Systemic immune-inflammation index in cancer: A meta-analysis
Ruonan Yang, Qian Chang, Xianchun Meng, Nan Gao, Wanhai Wang
J. Cancer 2018; 9(18): 3295-3302. doi:10.7150/jca.25691
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Improved Long-Term Clinical Outcomes And Safety Profile Of Sunitinib Dosing Schedule With 4/2 Switched To 2/1 In Patients With Metastatic Renal Cell Carcinoma
Xingming Zhang, Guangxi Sun, Jinge Zhao, Kunpeng Shu, Peng Zhao, Jiandong Liu, Yaojing Yang, Qidun Tang, Junru Chen, Pengfei Shen, Jia Wang, Hao Zeng
J. Cancer 2018; 9(18): 3303-3310. doi:10.7150/jca.25693
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Occurrence and prognosis of lymph node metastases in patients selected for isolated limb perfusion with soft tissue sarcoma
François Crettenand, David Martin, Stéphane Cherix, Nicolas Demartines, Maurice Matter
J. Cancer 2018; 9(18): 3311-3315. doi:10.7150/jca.25696
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Impact of body mass index on long-term survival outcome in Asian populations with solid cancer who underwent curative-intent surgery: A six-year multicenter observational cohort study
Chia-Yen Hung, Cheng-Chou Lai, Ping-Tsung Chen, Chang-Hsien Lu, Pei-Hung Chang, Kun-Yun Yeh, Shau-Hsuan Li, Keng-Hao Liu, Yu-Shin Hung, Jen-Shi Chen, Yung-Chang Lin, Wen-Chi Chou
J. Cancer 2018; 9(18): 3316-3325. doi:10.7150/jca.25729
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Overexpression of Translocation Associated Membrane Protein 2 Leading to Cancer-Associated Matrix Metalloproteinase Activation as a Putative Metastatic Factor for Human Oral Cancer
Reo Fukushima, Atsushi Kasamatsu, Dai Nakashima, Morihiro Higo, Kazuaki Fushimi, Hiroki Kasama, Yosuke Endo-Sakamoto, Masashi Shiiba, Hideki Tanzawa, Katsuhiro Uzawa
J. Cancer 2018; 9(18): 3326-3333. doi:10.7150/jca.25666
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Prognostic Role of MicroRNA-497 In Cancer Patients: A Meta-analysis
Jiaxi Feng, Xi Gu, Liyang Liu, Ming Lu, Xiang Ma, Yang Cao, Rongjiang Jiang, Baolin Wang, Qinghong Zhao
J. Cancer 2018; 9(18): 3334-3342. doi:10.7150/jca.25514
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Association of MUC1 rs4072037 Functional Polymorphism and Cancer Risk: Evidence from 12551 Cases and 13436 Controls
Xi Gu, Jiaxi Feng, Liyang Liu, Ming Lu, Xiang Ma, Yang Cao, Baolin Wang, Qinghong Zhao
J. Cancer 2018; 9(18): 3343-3351. doi:10.7150/jca.25515
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Surrogate endpoints shortening the therapeutic evaluation duration for different subgroups of patients with nasopharyngeal carcinoma receiving intensity-modulated radiotherapy: A retrospective analysis of 830 patients stratified by the 8th edition of the UICC/AJCC staging system and plasma Epstein-Barr viral
Shu Zhou, Chen Chen, Song-ran Liu, Ya-lan Tao, Hui Chang, Xiao-hui Wang, Xin Yang, Wen-wen Zhang, Shan Liu, Shi-rong Ding, Guan-nan Wang, Yun-fei Xia
J. Cancer 2018; 9(18): 3352-3360. doi:10.7150/jca.25530
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Impact of prostatic anterior fat pads with lymph node staging in prostate cancer
Wei-Chun Weng, Li-Hua Huang, Chao-Yu Hsu, Min-Che Tung, Cheng-Kuang Yang, Jong-Shiaw Jin, Yen-Chuan Ou, Shun-Fa Yang
J. Cancer 2018; 9(18): 3361-3365. doi:10.7150/jca.25554
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Dihydroartemisinin enhances VEGFR1 expression through up-regulation of ETS-1 transcription factor
Na Niu, Changmei Yu, Liqun Li, Qiang Liu, Wenqian Zhang, Kaili Liang, Youming Zhu, Jing Li, Xia Zhou, Jinbao Tang, Ju Liu
J. Cancer 2018; 9(18): 3366-3372. doi:10.7150/jca.25082
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Compound Fuling Granule Suppresses Ovarian Cancer Development and Progression by disrupting mitochondrial function, galactose and fatty acid metabolism
Shanming Ruan, Zhiqian Zhang, Xinxin Tian, Dawei Huang, Wenhong Liu, Bo Yang, Minhe Shen, Fangfang Tao
J. Cancer 2018; 9(18): 3382-3393. doi:10.7150/jca.25136
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Antitumor activity of sorafenib plus CDK4/6 inhibitor in pancreatic patient derived cell with KRAS mutation
Taehyang Lee, Kyung Kim, Jeeyun Lee, Se Hoon Park, Young Suk Park, Ho Yeong Lim, Won Ki Kang, Joon Oh Park, Seung Tae Kim
J. Cancer 2018; 9(18): 3394-3399. doi:10.7150/jca.26068
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

High expression of F2RL3 correlates with aggressive features and poor survival in clear cell renal cell carcinoma
Dalong Cao, Yuanyuan Qu, Xuan Zhang, Fujiang Xu, Shuxian Zhou, Guiming Zhang, Bo Dai, Yao Zhu, Guohai Shi, Yijun Shen, Yiping Zhu, Hailiang Zhang, Dingwei Ye, Jianyuan Zhao
J. Cancer 2018; 9(18): 3400-3406. doi:10.7150/jca.23923
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Autophagy Inhibition Promotes Bevacizumab-induced Apoptosis and Proliferation Inhibition in Colorectal Cancer Cells
Zhi Zhao, Guanggai Xia, Ni Li, Ruping Su, Xiao Chen, Li Zhong
J. Cancer 2018; 9(18): 3407-3416. doi:10.7150/jca.24201
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Short Research Communication

Is Ras a potential target in treatment against cutaneous squamous cell carcinoma?
Li Li, Min Li, Song Xu, Wenbo Bu, Mengli Zhang, Heng Gu, Xu Chen
J. Cancer 2018; 9(18): 3373-3381. doi:10.7150/jca.25083
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Reviews

Functional roles of Speckle-Type Poz (SPOP) Protein in Genomic stability
Xi Wei, Joshua Fried, Ying Li, Linfei Hu, Ming Gao, Sheng Zhang, Bo Xu
J. Cancer 2018; 9(18): 3257-3262. doi:10.7150/jca.25930
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

The Significance of Liquid Biopsy in Pancreatic Cancer
Zi-Hao Qi, Hua-Xiang Xu, Shi-Rong Zhang, Jin-Zhi Xu, Shuo Li, He-Li Gao, Wei Jin, Wen-Quan Wang, Chun-Tao Wu, Quan-Xing Ni, Xian-Jun Yu, Liang Liu
J. Cancer 2018; 9(18): 3417-3426. doi:10.7150/jca.24591
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]